Titulació: Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q2
    
Estadística   
Grups:11  12  
    
Tecnologies Complementàries I   
Grups:   10
    
Tecnologia de Programació   
Grups:11  12  
    
Sistemes Digitals   
Grups:11  12  
    
Teoria de Circuits   
Grups:11  12  
        
Q4
    
Sistemes analògics   
Grups:11  12  
    
Programació de baix nivell   
Grups:11  12  
    
Arquitectura de computadors   
Grups:11  12  
    
Circuits i sistemes de radiofreqüència   
Grups:11  12  
    
Senyals i sistemes   
Grups:11  12  
        
Q6
    
Recursos energètics     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglès Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Sistemes Encastats   
Grups:11  12  
    
Enginyeria de Sistemes   
Grups:11  12  
    
Aplicacions i Serveis Sobre Internet   
Grups:11  12  
    
Sistemes Electrònics de Control   
Grups:   10
    
Interfícies d'usuari     (Optativa)   
Grups:   10
    
Bases de dades     (Optativa)   
Grups:   10
        
Q8
    
Recursos energètics     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglès Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Interfícies d'usuari     (Optativa)   
Grups:   10
    
Bases de dades     (Optativa)   
Grups: 10