Titulació: Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Matemàtiques bàsiques per l'enginyeria   
Grups:11  12  
    
Física   
Grups:11  12  
    
Informàtica   
Grups:11  12  
    
Introducció als sistemes digitals   
Grups:11  12  13  
    
Fonaments matemàtics per a les TIC   
Grups:11  12  
        
Q3
    
Matemàtiques Avançades per a l'Enginyeria   
Grups:11  12  
    
Tecnologies Complementàries II   
Grups:11  12  
    
Dispositius Programables   
Grups:11  12  
    
Empresa   
Grups:   10
    
Circuits i Sistemes Lineals   
Grups:11  12  
        
Q5
    
Programació concurrent i en temps real   
Grups:11  12  
    
Gestió i Orientació de Projectes   
Grups:   10
    
Sistemes Operatius   
Grups:11  12  
    
Xarxes de Comunicacions   
Grups:11  12  
    
Processament Digital de Senyal   
Grups:11  12  
        
Q7
    
Gestió de la qualitat i sistemes integrats     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglès Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Sistemes de comunicació     (Optativa)   
Grups:   10
    
Seguretat i Secret en la Codificació de la Informació     (Optativa)   
Grups:   10
    
Integració de sistemes   
Grups:   10
    
Sistemes Automàtics i Robotitzats   
Grups:   10
    
Microelectrònica     (Optativa)   
Grups: 10