Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Matemàtiques I   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Física I   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Informàtica   
Grups:11  12  13  21  22  31  32  
    
Química   
Grups:11  12  13  21  22  31  32  
    
Tecnologies mediambientals i sostenibilitat   
Grups:11  12  21  22     30
        
Q2
    
Matemàtiques II   
Grups:11  12  
    
Física II   
Grups:   10
    
Expressió Gràfica   
Grups:   10
    
Estadística   
Grups:11  12  
    
Ciència i Tecnologia dels Materials   
Grups:   10
        
Q3
    
Matemàtiques III   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Empresa   
Grups:11  12   2031  32  
    
Sistemes Mecànics   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Sistemes Elèctrics   
Grups:11  12  13  21  22  31  32  
    
Termodinàmica i Mecànica de Fluids   
Grups:11  12  21  22  31  32  
        
Q5
    
Anàlisi de Circuits   
Grups:   10
    
Electrònica Analògica   
Grups:   10
    
Regulació Automàtica   
Grups:11  12  
    
Sistemes Digitals   
Grups:11  12  
    
Sistemes de control encastats   
Grups:11  12  
        
Q7
    
Prevenció de Riscos Laborals     (Optativa)   
Grups:   10
    
Gestió de Qualitat i de Sistemes Integrats Qualitat/Seguretat/Medi Ambient     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglès Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Programació de Baix Nivell: Aplicacions Industrials dels Microcontroladors     (Optativa)   
Grups:   10
    
Seguretat i Secret en la Codificació de la Informació     (Optativa)   
Grups:   10
    
Disseny electrònic: sistemes de potència     (Optativa)   
Grups:   10
    
Sistemes Robotitzats   
Grups: 10