Titulació: Màster Universitari en Enginyeria de Mines
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Màquines Mineres   
Grups:   10
    
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics   
Grups:   10
    
Gestió del Territori i Espais Subterranis   
Grups:   10
    
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics   
Grups:   10
    
Modelització en Processament de Minerals   
Grups:   10
    
Economia de l'Empresa Minera   
Grups:   10
        
Q3
    
Teledetecció     (Optativa)   
Grups:   10
    
Gestió d'abocadors     (Optativa)   
Grups:   10
    
Nous recursos miners     (Optativa)   
Grups: 10