Titulació: Màster Universitari en Enginyeria de Mines
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q2
    
Enginyeria de Minerals   
Grups:   10
    
Enginyeria Minero-ambiental   
Grups:   10
    
Modelització i Simulació de les Excavacions Subterrànies   
Grups:   10
    
Modelització en Voladures   
Grups:   10
    
Mètodes Numèrics Aplicats a l'Enginyeria Minera   
Grups:   10
    
Disseny i Modelització Minera   
Grups: 10