Titulació: Grau en Enginyeria Minera
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q2
    
Estadística Aplicada   
Grups:   10
    
Física II   
Grups:   10
    
Expressió Gràfica   
Grups:   10
    
Processament de Minerals   
Grups:   10
    
Topografia i Cartografia Generals   
Grups:   10
        
Q4
    
Enginyeria de Materials   
Grups:   10
    
Empresa   
Grups:   10
    
Disseny i Excavació de Túnels i Cavitats   
Grups:   10
    
Topografia i Cartografia Aplicades   
Grups:   10
    
Hidrogeologia   
Grups:   10
        
Q6
    
Prevenció de Riscos Laborals   
Grups:   10
    
Condicions Ambientals i Ventilació   
Grups:   10
    
Mineria Subterrània   
Grups:   10
    
Impacte Ambiental i Restauració   
Grups:   10
    
Planificació i Gestió Territorial i Urbanística   
Grups:   10
        
Q8
    
Recursos Energètics     (Optativa)   
Grups:   10
    
Gestió del Manteniment     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglés Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Àrids, Ciment i Formigó     (Optativa)   
Grups: 10