Titulació: Grau en Enginyeria Minera
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Matemàtiques I   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Física I   
Grups:11  12  21  22  31  32  
    
Informàtica   
Grups:11  12  13  21  22  31  32  
    
Química   
Grups:11  12  13  21  22  31  32  
    
Tecnologies mediambientals i sostenibilitat   
Grups:11  12  21  22     30
        
Q3
    
Ampliació de Matemàtiques   
Grups:   10
    
Motors Tèrmics i Mecànica de Fluids   
Grups:   10
    
Informàtica Aplicada a l'Enginyeria   
Grups:   10
    
Dipòsits Minerals   
Grups:   10
    
Enginyeria del Terreny   
Grups:   10
        
Q5
    
Modelitazació del Terreny   
Grups:   10
    
Electrotècnia i Sistemes de Control   
Grups:   10
    
Enginyeria Mecànica i Càlcul d'Estructures   
Grups:   10
    
Disseny d'Excavacions de Superfície   
Grups:   10
    
Tecnologia de la Prospecció Minera   
Grups:   10
        
Q7
    
Gestió de Qualitat i de Sistemes Integrats Qualitat/Seguretat/Medi Ambient     (Optativa)   
Grups:   10
    
Anglès Empresarial     (Optativa)   
Grups:   10
    
Projectes de Mineria   
Grups:   10
    
Ús d'Explosius   
Grups:   10
    
Mineria Potàssica     (Optativa)   
Grups: 10