Titulació: Grau en Enginyeria d'Automoció
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Àlgebra   
Grups:11  12  13  
    
Càlcul 1   
Grups:11  12  13  
    
Física 1   
Grups:11  12  13  
    
Química de l'automòbil   
Grups:11  12  13  
    
Expressió gràfica 1   
Grups:11  12  13  
    
Sector de l'Automoció    
Grups:   10
        
Q3
    
Matemàtiques per a l'Enginyeria   
Grups:11  12  
    
Disseny Assistit per Ordinador (CAD)   
Grups:11  12  
    
Electrotècnia   
Grups:11  12  
    
Resistència de Materials   
Grups:11  12  13  
    
Enginyeria Mecànica 1   
Grups:11  12  
    
Mecànica de Fluids   
Grups:11  12  
        
Q5
    
Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)   
Grups:11  12  
    
Sistemes Auxiliars Mecànics   
Grups:11  12  
    
Gestió de la Qualitat   
Grups:11  12  
    
Càlculs Estructurals de Vehicles   
Grups:11  12  
    
Motors Tèrmics   
Grups:11  12  13  
    
Anàlisi de Sistemes i Control   
Grups:11  12  
        
Q7
    
Legislació i Marc Normatiu   
Grups:   10
    
Sistemes Productius i Logística   
Grups:   10
    
Disseny Tèrmic   
Grups:11  12  
    
Sistemes de Propulsió   
Grups:11  12