L’energia elèctrica la tenim a l’abast a tot arreu, i  només cal que per algun motiu no en disposem per adonar-nos de les limitacions que ens comporta la seva falta. Aquesta energia, en la major part, ens és subministrada per la xarxa elèctrica que arriba a les llars, a les empreses, a les fàbriques ... en forma de corrent altern.
Tot i això, sovint necessitem disposar d’aquesta energia de manera autònoma, sense la xarxa, per fer viable el funcionament, per exemple, dels cotxes, les llanternes, les màquines d’afaitar, els rellotges ... que funcionen amb piles o bateries de corrent continu.

Ens plantegem estudiar i conèixer les característiques d’una pila a partir d’una pràctica que podreu experimentar directament al laboratori o bé a través d’una filmació.

En aquest apartat primer hi trobareu una breu introducció teòrica a aquesta pràctica. Si necessiteu ampliar-ne coneixements, només cal que consulteu alguns dels llibres de la bibliografia. Un cop hàgiu repassat els conceptes teòrics que s’hi exposen és recomanable que contesteu el test que es proposa per autoavaluar els vostres coneixements.

Després hi trobareu la filmació de la pràctica, perquè la pugueu fer pas a pas com si estiguéssiu al laboratori. Un cop acabada és aconsellable que contesteu el test que es planteja per autoavaluar el que heu après.

A continuació hi ha una explicació de com s’han de treballar les dades que haureu mesurat per assolir l’objectiu de la pràctica i de com se n’ha de fer l’informe, i un test per autoavaluar els vostres resultats. És molt important seguiu estrictament les instruccions sobre com s’ha de presentar l’informe de la pràctica.

Finalment, aquells alumnes que hàgiu realitzat la pràctica de forma virtual haureu de contestar un test que trobareu al Campus Virtual. A més, ens agradaria que responguéssiu l'enquesta d’opinió per valorar aquest procés innovador.