El concepte de rendiment o eficiència l’apliquem abastament en tots els camps, ja sigui en la tecnologia, en la recerca científica, en la psicologia, en la pedagogia, en l'àmbit esportiu, en les empreses, etc. Nosaltres, evidentment, ens plantegem aplicar el concepte de rendiment o eficiència en les activitats que pertoca fer en un laboratori de física.

Us proposem calcular el rendiment de diferents enginys tecnològics. Els resultats us han de permetre fer-ne una valoració crítica i veure'n la viabilitat tecnològica tenint en compte el medi ambient.

Us trobareu amb dues pràctiques, "Rendiment d’una pila elèctrica"  i  "Rendiment d’un calorímetre elèctric" amb les quals podreu experimentar de manera virtual des de casa, al laboratori de física aplicada o des de qualsevol ordinador. Si experimenteu les dues pràctiques directament al laboratori ho podreu fer manipulant els estris que hi corresponen.

A més a més, hi ha dues pestanyes que parlen del rendiment d’un motor Stirling i del rendiment d’un col·lector solar. S’hi inclouen filmacions que no tenen activitats per a l’estudiant, però són pàgines que us permetran adquirir alguns coneixements elementals sobre aquests enginys i a més en podreu observar el funcionament.