Titulació: Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
Escull els grups per consultar-ne l'horari
Q1
    
Eines metodològiques per a la recerca en l’àmbit dels recursos naturals   
Grups:   10
    
Sistemes d’informació geogràfica i teledetecció aplicada a l’aprofitament dels recursos naturals   
Grups:   10
    
Tècniques d’anàlisi estadístic de dades i disseny i planificació d’experiments   
Grups:   10
    
Matèries primeres industrials d’origen geològic     (Optativa)   
Grups:   10
    
Recursos energètics     (Optativa)   
Grups:   10
    
Enginyeria dels biorecursos aplicada al tractament de residus     (Optativa)   
Grups: 10