Aleix Llusà Serra

Professor associat laboral.

Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT),
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa - Universitat Politècnica de Catalunya (EPSEM-UPC).

Col·laborador de la Càtedra de Programari Lliure - Universitat Politècnica de Catalunya (CPL-UPC).

Recerca

''Model multiresolució dels SGBD per a sèries temporals''. Disseny i modelització d'un sistema de gestió multiresolució per a sèries temporals.

Publicacions

[lluescvil13:aiked] [bib] [pdf] [url]
Llusà Serra, Aleix and Escobet Canal, Teresa and Vila Marta, Sebastià. ''A Model for a Multiresolution Time Series Database System''. A: Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. AIKED '13. Cambridge, UK: WSEAS Press, febrer 2013, pp. 55--60. ISBN: 978-1-61804-162-3. url: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/CambridgeUK/AISE/AISE-08.pdf (consultat el 2013-06-29).
[lluescvil12:report] [bib] [pdf] [hdl]
Llusà Serra, Aleix and Escobet Canal, Teresa and Vila Marta, Sebastià. ''Model and requirements for a multiresolution time series database management system''. Universitat Politècnica de Catalunya: Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, desembre 2012. hdl: 2117/19183.
[llusa12:ptd] [bib] [pdf] [url]
Llusà Serra, Aleix. ''Disseny i modelització d'un sistema de gestió multiresolució de sèries temporals''. Proposta de tesi doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya: Programa de doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió, juny 2012. url: http://escriny.epsem.upc.edu/attachments/download/13/projecte-tesi.pdf (consultat el 2012-06-30).
[llusa11:tfm] [bib] [pdf]
Llusà Serra, Aleix. ''Estudi i modelització dels SGBD Round Robin pel tractament de sèries temporals''. Tesi de màster. Universitat Politècnica de Catalunya: Màster Universitari en Automàtica i Robòtica, juny 2011.

ca en

Darrera modificació: 2020-01-01

Compost en HTML amb Python, Chameleon TAL i i18ndude.