Comparteix:

Dades d’accés i matrícula curs 2020-2021

Estudis de Grau

Accés als estudis de grauNom del Grau


Oferta de places preinscripció

Demanda
(convocatòria juny)

Assignació
(juliol)


Demanda en 1a pref / oferta


Nota  de tall

1a pref

Resta pref

1a pref

Resta pref

Grau en Enginyeria d'Automoció

50

94

257

57

8

188%

8,990

Grau en Enginyeria de sistemes TIC

40

48

117

46

14

120%

6,132

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química

 

140

 

74

 

307

 

74

 

33

 

53%

 

5,000

Grau en Enginyeria minera

40

8

35

8

1

20%

5,000

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Estudi

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

- 60

60

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

6

48

54

Grau en Enginyeria Minera

2

12 14
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 18 128 146

 

 

Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total

Grau en Enginyeria d'Automoció    

- - - 4 59 63 6 51 57 1 57 58 - 60 60

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3 38 41 6 45

51

2 41 43 3 36 39 6 48 54

Grau en Enginyeria Minera

2 6

8

- 16

16

2 13

15

4

 

8 12 2 12 14
Grau en Enginyeria Química - - - 13 16 29 - - - - - - - - -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 15 94 109 13 102 115 20 132 152 29 115 144 18 128 146

 

 

Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

 

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

9 201 210
Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners - 1 1

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

17 126

143

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

18 143 161

Grau en Enginyeria Elèctrica

- 2

2

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

11 89 100
Grau en Organització Industrial 2 - 2

Grau en Enginyeria Mecànica

18 209 227

Grau en Enginyeria Minera

6 32

38

Grau en Enginyeria Química

33 42

75

 

 

Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021

Estudi

 Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes

Total

Dones

 

Homes

 

Total

 

Grau en Enginyeria d'Automoció                                                       

-

-

-

4

60

64

8

105

113

9

 

151 160 9 201 2010

Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

4

19

23

-

9

9

-

1

1

-

 

- - - 1 1

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

6

45

51

7

53

60

21

149

170

30

 

139 169 17 126 143

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

11

126

137

16

138

154

16

139

155

15

 

138 153 18 143 161

Grau en Enginyeria Elèctrica

3

28

31

2

19

21

1

9

10

-

 

4 4 - 2 2

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

5

92

97

8

94

102

8

77

85

8

 

82 90 11 89 100

Grau en Organització Industrial

-

-

-

10

61

71

2

22

24

2

 

7 9 2 - 2

Grau en Enginyeria Mecànica

15

227

242

14

205

219

14

153

167

17

 

173 190 18 209 227

Grau en Enginyeria Minera

9

17

26

11

34

45

10

32

42

10

 

34 44 6 32 38

Grau en Enginyeria Química                                                                 

34

45

79

53

86

139

23

37

60

21

 

32 53 33 42 75

 

 

 

 

Estudis de Màster

Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Titulació de procedènciaTotalMàster

UPC

Resta d'Universitats Estatals

Universitats Estrangeres

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

56,5%

21,7%

21,7%

23

Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals

26,9%

30,8%

42,3%

26

 

 

Accés als màsters universitaris

Nom del Programa

Oferta de places

Demanda

Admesos

Màster universitari en Enginyeria de mines

30

13

8

Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals

25

33

27

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total

Màster en Enginyeria de Mines                              

4 9 13 9 14

23

2 8 10 4 7 11 - 4 4

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

8 4

12

4 4 8 3 1

4

11

 

7 18 5 14 19

 

 

Estudiantat matriculat TOTAL en estudis de màsters universitaris per gènere i estudi

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total

Màster Universitari en Enginyeria de Mines                                

5

28

33

14

19

43

12

26

39

11

 

22 33 6 17 23
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 14 9 23 14 6 20 6 3 9 15 8 23 9 17 26