Comparteix:

Nombre de titulats

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2020-2021 a l’EPSEM ha estat el següent

Grau en Enginyeria d'Automoció

 

35

 

Grau en Enginyeria Elèctrica

1

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 25

Grau en Enginyeria Mecànica

50
Grau en Enginyeria Minera 7

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

18

Grau en Enginyeria Química 18

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

10

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 10

Grau en Enginyeria en Organització Industrial

2

Total 176