Comparteix:

Pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Eines Metodològiques per a la Recerca en l'Àmbit dels Recursos Naturals 5 Obligatòria
Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicada a l'Aprofitament dels Recursos Naturals  5 Obligatòria
Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments  5 Obligatòria
Segon quadrimestre
Gestió i Tractament de Residus  5 Obligatòria
L'Aigua com a Recurs  5 Obligatòria
Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient
5 Obligatòria
Treball Final de Màster (TFM) 15 Obligatòria

 

OPTATIVES A ESCOLLIR (15 ECTS)

Optatives a escollirECTSTipus
Primer quadrimestre
Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic  5 Optativa
Recursos Energètics  5 Optativa
Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus  5 Optativa
Segon quadrimestre
Restauració d'Espais Degradats per la Mineria i les Obres Públiques  5 Optativa
Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera  5 Optativa
Pràctiques externes (havent superat 15 ECTS) 10 Optativa