Personal d'Administració i Serveis

 Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEM durant el curs 2020-2021 per denominació de la plaça. Total 41 persones i 6 vacants.

1 Cap UTG Campus Manresa
1 Cap Àrea Gestió Econòmica i Suport PDI
1 Cap Unitat de Gestió Acadèmica i Organització Docent
7 Tècniques de Gestió
4

Tècniques de Suport

1 Responsable de Serveis Informàtics
1 Tècnic Superior en Informàtica i Comunicació
3 Tècnic/a en Informàtica i Comunicació (3 vacants)
2 Operador/a en Informàtica i Comunicació (vacants)
1 Directora Biblioteca
2 Bibliotecàries Responsables de Serveis
1 Bibliotecària
1 Tècnics de Suport de Biblioteques
2 Promotor del CTT
7 Tècnic/a de Taller i Laboratori (1 vacant per jubilació)
1 Responsable Serveis de Recepció
1 Responsable Recepció Tarda
1 Auxiliar de Serveis
1 Cap de Manteniment i Obres
1 Encarregat de Manteniment
1 Tècnic de Manteniment