Comparteix:

Dades d’accés i matrícula curs 2021-2022

Estudis de Grau

Accés als estudis de grauNom del Grau


Oferta de places preinscripció

Demanda
(convocatòria juny)

Assignació
(juliol)


Demanda en 1a pref / oferta


Nota  de tall

1a pref

Resta pref

1a pref

Resta pref

Grau en Enginyeria d'Automoció

50

129

314

51

9

258%

9,946

Grau en Enginyeria de sistemes TIC

40

37

144

22

23

93%

6,828

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química

Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu reciclatge (agrupació)

 

 

 

180

 

 

 

119

 

 

 

357

 

 

 

117

 

 

 

83

 

 

 

66%

 

 

 

5,224

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Estudi

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

8 47

55

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

2

38

40

Grau en Enginyeria Minera

-

- -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021) 20 159 179

 

 

Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

Grau en Enginyeria d'Automoció    

- - - 4 59 63 6 51 57 1 57 58 - 60 60 8 47 55

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3 38 41 6 45

51

2 41 43 3 36 39 6 48 54 2 38 40

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)

- -

-

- -

-

- -

-

- - - - - - 20 159 179

Grau en Enginyeria Minera

2 6

8

- 16

16

2 13

15

4

 

8 12 2 12 14 - - -
Grau en Enginyeria Química - - - 13 16 29 - - - - - - - - - - - -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 15 94 109 13 102 115 20 132 152 29 115 144 18 128 146 - - -

 

 

Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

 

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

15 202 217
Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners - - -

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)

19 129

148

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

10 63 148

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

14 126 140

Grau en Enginyeria Elèctrica

- 1

1

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

6 64 70
Grau en Organització Industrial - - -

Grau en Enginyeria Mecànica

15 180 195

Grau en Enginyeria Minera

4 19

23

Grau en Enginyeria Química

24 29

53

 

 

Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes

Total

Dones

 

Homes

 

Total

 

Dones Homes Total

Grau en Enginyeria d'Automoció                                                       

4

60

64

8

105

113

9

 

151 160 9 201 2010 15 202 217

Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

-

9

9

-

1

1

-

 

- - - 1 1 - - -

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)

7

53

60

21

149

170

30

 

139 169 17 126 143 19 129 148

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

 -

 -

 -

 -

-

-

- - - - - - 10 63 140

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

16

138

154

16

139

155

15

 

138 153 18 143 161 14 126 140

Grau en Enginyeria Elèctrica

2

19

21

1

9

10

-

 

4 4 - 2 2 - 1 1

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

8

94

102

8

77

85

8

 

82 90 11 89 100 6 64 70

Grau en Organització Industrial

10

61

71

2

22

24

2

 

7 9 2 - 2 - - -

Grau en Enginyeria Mecànica

14

205

219

14

153

167

17

 

173 190 18 209 227 15 180 195

Grau en Enginyeria Minera

11

34

45

10

32

42

10

 

34 44 6 32 38 4 19 23

Grau en Enginyeria Química                                                                 

53

86

139

23

37

60

21

 

32 53 33 42 75 24 29 53

 

 

 

Estudis de Màster

Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Titulació de procedènciaTotalMàster

UPC

Resta d'Universitats Estatals

Universitats Estrangeres

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

58,6%

13,8%

27,6%

29

Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals

25,7%

17,2%

57,1%

35

 

 

Accés als màsters universitaris

Nom del Programa

Oferta de places

Demanda

Admesos

Màster universitari en Enginyeria de mines

30

18

15

Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals

25

36

35

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Estudi

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

Màster en Enginyeria de Mines                              

9 14

23

2 8 10 4 7 11 - 4 4 1 12 13

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

4 4 8 3 1

4

11

 

7 18 5 14 19 2 12 14

 

 

Estudiantat matriculat TOTAL en estudis de màsters universitaris per gènere i estudi

Estudi

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

Màster Universitari en Enginyeria de Mines                                

14

19

43

12

26

39

11

 

22 33 6 17 23 4 19 23
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 14 6 20 6 3 9 15 8 23 9 17 26 7 18 25