Nombre de titulats

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2021-2022 a l’EPSEM ha estat el següent

Grau en Enginyeria d'Automoció

 

20

 

Grau en Enginyeria Elèctrica

1

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 20

Grau en Enginyeria Mecànica

48
Grau en Enginyeria Minera 11

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

27

Grau en Enginyeria Química 11

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

4

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 9

Grau en Enginyeria en Organització Industrial

2

Total 153