Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria d'Automoció

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre Àlgebra 6 Obligatòria
Càlcul 1
6 Obligatòria
Expressió Gràfica 1
4,5 Obligatòria
Física 1
4,5 Obligatòria
Química de l'Automòbil
6 Obligatòria
Sector de l'Automoció 3 Obligatòria
Segon quadrimestre Automoció, Mobilitat i Sostenibilitat
3 Obligatòria
Càlcul 2
6 Obligatòria
Expressió Gràfica 2
4,5 Obligatòria
Física 2
4,5 Obligatòria
Fonaments d'Informàtica
6 Obligatòria
Materials 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre Disseny Assistit per Ordinador (CAD)
3 Obligatòria
Electrotècnia 6 Obligatòria
Enginyeria Mecànica 1
6 Obligatòria
Matemàtiques per a l'Enginyeria
4,5 Obligatòria
Mecànica de Fluids
4,5 Obligatòria
Resistència de Materials 6 Obligatòria
Quart quadrimestre Elements Finits i Volums Finits a l'Enginyeria
4,5 Obligatòria
Enginyeria Mecànica 2 4,5 Obligatòria
Fabricació Assitida per Ordinador (CAM)
3 Obligatòria
Fluidodinàmica 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics
6 Obligatòria
Tecnologia de Procés i Transformació de Materials 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre Anàlisi de Sistemes i Control
6 Obligatòria
Càlculs Estructurals de Vehicles
6 Obligatòria
Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)
3 Obligatòria
Gestió de la Qualitat
4,5 Obligatòria
Motors Tèrmics
6 Obligatòria
Sistemes Auxiliars Mecànics 4,5 Obligatòria
Sisè quadrimestre Dinàmica del Vehicle
6 Obligatòria
Fabricació Automatitzada
6 Obligatòria
Habitabilitat i Seguretat
3 Obligatòria
Prototipus
3 Obligatòria
Sistemes Elèctrics
6 Obligatòria
TIC a l'Automoció 6 Obligatòria

MENCIÓ EN INDÚSTRIES DE L'AUTOMOCIÓ (Bloc optatiu)

AssignaturesECTSTipus
Setè quadrimestre Disseny Tèrmic
3 Obligatòria
Legislació i Marc Normatiu
3 Obligatòria
Sistemes de Propulsió
6 Obligatòria
Sistemes Productius i Logística
6 Obligatòria
Optativa 1
6 Optativa
Optativa 2 6 Optativa
Vuitè quadrimestre Optativa 3 6 Optativa
Optativa 4 6 Optativa
Optativa 5 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 12 Obligatòria

Optatives per al curs 2021-22

Optatives a escollirECTS
Tardor Pràctiques en Empresa 1
12
Empresa 6
Components i Vibracions en Màquines
6
Electrònica Analògica
6
Regulació Automàtica
6
Sistemes Digitals 6
Sistemes de Control Encastats 6
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics 6
Prevenció de Riscos Laborals 6
Conducció Segura i Eficient 3
Primavera Pràctiques en Empresa 2 18
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes 6
Teoria d'Estrucutres i Construccions Industrials 6
Tecnologia Mecànica 6
Cinemàtica i Dinàmica de Màquines 6
Disseny de Màquines 6
Electrònica Digital 6
Instrumentació Electrònica 6
Electrònica de Potència 6
Informàtica Industrial 6
Gestió del Manteniment 6
Conducció Segura i Eficient 3
Automatització avançada 6

 

MENCIÓ EN INDÚSTRIES DE LA INDÚSTRIA (Bloc optatiu)

AssignaturesECTSTipus
Setè quadrimestre Assignatures a cursar a l'ETSEIB
30 Obligatòria
Vuitè quadrimestre Assignatures a cursar a l'ETSEIB 18 Obligatòria
Treball Final de Grau (TFG) 12 Obligatòria