Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria Mecànica

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre Física I  6 Obligatòria
Informàtica  6 Obligatòria
Matemàtiques I  6 Obligatòria
Química  6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat  6 Obligatòria
Segon quadrimestre Ciència i Tecnologia dels Materials  6 Obligatòria
Estadística  6 Obligatòria
Expressió Gràfica  6 Obligatòria
Física II  6 Obligatòria
Matemàtiques II  6 Obligatòria
Tercer quadrimestre Empresa  6 Obligatòria
Matemàtiques III  6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics  6 Obligatòria
Sistemes Mecànics  6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids  6 Obligatòria
Quart quadrimestre Control Industrial i Automatització  6 Obligatòria
Organització de la Producció  6 Obligatòria
Resistència dels Materials  6 Obligatòria
Sistemes Electrònics  6 Obligatòria
Tecnologia Mecànica  6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre Enginyeria de Materials  6 Obligatòria
Enginyeria Fluidodinàmica  6 Obligatòria
Enginyeria Gràfica  6 Obligatòria
Mecànica de Sòlids Deformables  6 Obligatòria
Mecànica i Teoria de Mecanismes  6 Obligatòria
Sisè quadrimestre Cinemàtica i Dinàmica de Màquines  6 Obligatòria
Disseny de Màquines  6 Obligatòria
Enginyeria Tèrmica  6 Obligatòria
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes  6 Obligatòria
Teoria d'Estructures i Construccions Industrials  6 Obligatòria
Setè quadrimestre Components i Vibracions en Màquines  6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Previsió d'optatives per al curs 2021-22

Optatives a escollirECTSTRDA
Tardor Fabricació Assistida per Ordinador  6 X
Construcció i Arquitectura Industrial  6
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics  6 X
Anglès empresarial  6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMA 6 X X
Prevenció de riscos laborals  6 X
Primavera Disseny Assistit per Ordinador  6
Anglès empresarial 6 X X
Gestió del Manteniment  6 X X
Recursos energètics 6 X

TR: Optativa Transversal 
DA: Assignatura amb Docència en Anglès