Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Física I  6 Obligatòria
Informàtica 6 Obligatòria
Matemàtiques I 6 Obligatòria
Químia 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat
6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials
6 Obligatòria
Estadística 6 Obligatòria
Expressió Gràfica
6 Obligatòria
Física II
9 Obligatòria
Matemàtiques II
6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Topografia i Cartografia Generals
6 Obligatòria
Matemàtiques III
6 Obligatòria
Geologia i Cartografia Geològica
6 Obligatòria
Sistemes mecànics
6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids
6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Matemàtiques Aplicades a l'Enginyeria Minera
3 Obligatòria
Resistència dels Materials 6 Obligatòria
Mineralogia i Petrologia
6 Obligatòria
Topografia i Cartografia Aplicades 6 Obligatòria
Tecnologia de la Prospecció Minera 4,5
Dipòsits Minerals 4,5 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Organització d'Empreses en l'Economia Circular
6 Obligatòria
Enginyeria del Terreny 6 Obligatòria
Modelització del Terreny 6 Obligatòria
Mineria de Superfície
6 Obligatòria
Principis de Processament de Materials 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Electrotècnia i Sistemes de Control 6 Obligatòria
Mineria Urbana i dels Residus 6 Obligatòria
Us d'Explosius 6 Obligatòria
Obres Subterrànies 6 Obligatòria
Plantes de Reciclatge i Minerals 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Projectes
6 Obligatòria
Prevenció de Riscos Laborals
6 Obligatòria
Mineria Subterrània 6 Obligatòria
Impacte Ambiental i Restauració 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 18 Obligatòria

TR: Optativa Transversal 
DA: Assignatura amb Docència en Anglès