Comparteix:

Equip Directiu

L’equip directiu durant el curs 2021-2022 ha estat el següent:

Pere Palà Schönwälder

Director

Margarita Domènech Blàzquez

Sotsdirectora Cap d'estudis

David Parcerisa Duocastella Secretari Acadèmic
Joan Antoni López Martínez Sotsdirector de Relacions Internacionals
Rosa Giralt Mas Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat
Jordi Vives Costa Sotsdirector d'Empresa i Relacions Externes
José Miguel Giménez Pradales Sotsdirector de Planificació i Qualitat
Sebastià Vila Marta

Sotsdirector de Projectes Estratègics

Inmaculada Gómez Gómez

Cap de la Unitat Transversal de Gestió (UTG)