Comparteix:

Relacions Internacionals

L'EPSEM a través de la seva sotsdirecció de Relacions Internacionals promou les relaciones amb altres universitats i l'intercanvi o mobilitat tant d'estudiants, personal investigador i docent, com de personal d'administració i serveis.

L’experiència internacional en l’actualitat està molt reconeguda socialment, acadèmicament i, sobretot, laboralment. Participar en programes de mobilitat suposa conèixer una altra universitat, empresa o centre de recerca, obrir-se a una nova ciutat, adaptar-se a una nova cultura, país i, en molts casos, aconseguir el domini d’una llengua estrangera. La incidència que aquesta experiència facilita la inserció laboral i el posterior desenvolupament de la carrera professional dels estudiants així com amplia la formació del professorat del personal d'administració.

Per fer-ho possible, des de la EPSEM s'han establert diversos acords bilaterals amb universitats d’arreu del món. Així per exemple, tenim acords d’intercanvi vigents amb centres universitaris d’Alemanya, Irlanda, Àustria, Dinamarca, Espanya, Itàlia, Romania,  Mèxic, etc. En la majoria dels casos aquests acords s’han fet sota un marc que permet optar a ajuts econòmics.

 

 

Mobilitat de l’estudiantat durant el curs 2021-2022

Es pot observar un repunt en les estades de mobilitat del curs 21/22. Tenint en compte que durant el quadrimestre de tardor d'aquest curs encara vam estar sota la influència del COVID, aquest repunt es deu bàsicament a l'entrada per primer cop a la participació en programes de mobilitat de l'estudiantat d'Automoció el qual, fins aquest curs encara no havien assolit els crèdits suficients per poder participar. Les destinacions escollides per l'estudiantat per a les seves estades han estat: Alemanya, Àustria, Croàcia, Dinamarca, Itàlia, Noruega i Polònia.

En aquest curs 21/22 també es reprèn l'arribada d'estudiants incomming procedents d'Itàlia i Alemanya i de les titulacions d'Automoció i Mecànica.