Comparteix:

Àrea de Gestió Acadèmica

Gestió dels tràmits i serveis dels processos associats als estudis de Grau i Màster de l’EPSEM (programació de la docència, orientació i acollida dels estudiants, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les pràctiques externes, relacions internacionals, publicació d’informació acadèmica, ...) d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la normativa vigent de l’Escola, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

  Atenció on-line
Tiquets Àrea de Gestió Acadèmica

  

E-Secretaria
Intranet per a la gestió de l'expedient

 

Tràmits acadèmics
Consulta els tràmits acadèmics, administratius i el seu calendari

 

Actualitzat:  10/05/2022