Comparteix:

Matrícula de l'estudiantat no matriculat els dos últims quadrimestres

Els estudiants del Centre que han estat dos o més quadrimestres sense matricular-se,  no es podran matricular sense comunicar-ho abans a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Cal tenir present

Aquest procediment fa referència als estudiants que no s'han matriculat els dos últims quadrimestres i no han sigut declarats "No aptes"

 

Sol·licitud de matrícula dels estudiants no matriculats els dos últims quadrimestres


L'estudiant es posa en contacte amb l'Àrea de Gestió Acadèmica dies abans de la matrícula per les vies següents:

Quan s'habiliti ”e-Secretaria”  per poder realitzar la matrícula de forma habitual, s'informarà a l'estudiant.

 

A tenir en compte

Els terminis per realitzar la sol·licitud es poden consultar al calendari de tràmits acadèmics:

Calendari de tràmits acadèmics

 

Actualitzat:  27/06/2023