Comparteix:

Sol·licitud d'especialitat - Fase comuna

Els estudiants que tenen la fase inicial superada, els 60 crèdits ECTS, poden sol·licitar l'especialitat de Grau que volen cursar, d'acord amb el nou procediment aprovat

Els graus següents tenen entrada comuna:

  • ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (40 places)
  • MECÀNICA (60 places)
  • QUÍMICA (40 places)
  • ENGINYERIA DE RECURSOS MINERALS I EL SEU RECICLATGE  (40 places) 

El procés d'assignació de titulació (especialitat) es guiarà pels següents paràmetres:

Dins del termini indicat en el calendari acadèmic

 • Els estudiants de GREFI hauran de demanar obligatòriament accedir a una titulació mitjançant el formulari de sol·licitud d'especialitat (és imprescindible connectar UPClink per accedir al formulari)S'haurà d'especificar, obligatòriament, l'ordre de preferència de les 4 titulacions. 
 • Un cop s'hagi superat la fase inicial (60 ECTS). 
  • Se li assignarà una titulació segons l'ordre sol·licitat, en base a la ponderació dels expedients acadèmics. 
  • En el cas que l'estudiant superi la fase inicial al febrer i vulgui escollir especialitat, únicament se li assignarà una de les titulacions on hi hagi vacants. En aquesta convocatòria l'estudiant pot demanar ajornar l'assignació. 
  • En cas d'empat, s'assignaran tots els estudiants afectats a la titulació sol·licitada. 

 

Infografia

Cal tenir present

La resolució es podrà consultar per e-Secretaria.

 Enllaços relacionats

Calendari acadèmic

Calendari tràmits acadèmics

 

Atenció online Gestió Acadèmica

 

Actualitzat:  20/05/2024