Comparteix:

Reconeixements del 2n cicle d'Eng. de Mines

Taula de reconeixements pels estudiants de segon cicle d'Enginyeria de Mines.

(es poden reconèixer un màxim de 36 crèdits)

 

2n cicle d'Enginyeria de MinesMàster Universitari en Enginyeria de Mines
Assignatures Obligatòries Crèdits Assignatures Obligatòries ECTS
Mètodes Matemàtics 6 Mètodes Matemàtics en Mineria 5
Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció 6 Gestió del Territori i Espais Subterranis 5
Enginyeria de Georecursos i Geofísica 9 Gestió dels Recursos Geològicos i Energètics 5
Modelització i Evaluació de Recursos Geològics 5
Teoria de Màquines i Mecanismes 6 Màquinas Mineres 5
Conreu de Mines i Explosius 9 Tecnologia de Mines I 5
Tecnologia de Mines II  5
Explosius Avançats     5
Organització i Gestió d'Empreses 6 Economia i Direcció de l'Empresa Minera 5
Enginyeria Geològico-Ambiental 6 Enginyeria Minero-Ambiental 5
Obres Subterrànies 6 Construcció d'Infraestructures Subterrànies 5
Processament de Minerales 6 Enginyeria de Minerals 5
Enginyeria de Materials 9 Enginyeria de minerals (Optativa) 5

 

Assignatures Optatives

 

Assignatures Optatives

Tecnologia d'Energies Renovables 6 Energies Renovables 5
Geoestadística 6 Mètodes Estadístics a la Mineria 5
Tractament de Residus Sòlids, Líquids i Gasos 6 Tratamiento de Residuos y Suelos Contaminantes en minería 5