Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria D'Automoció

QuadASSIGNATURESECTS

1A
Àlgebra Càlcul 1 Expressió Gràfica 1 Física 1

Química de l'Automòbil

Sector de l'Automoció

30

1B
Automoció, Mobilitat i Sostenibilitat Càlcul 2

Expressió Gràfica 2

Física 2 Fonaments d'Informàtica

 

Materials

30

2A
Disseny Assistit per Ordinador Electrotècnia

Enginyeria Mecànica 1

Matemàtiques per a l'Enginyeria

Mecànica de Fluids

 Resistència de Materials

30

2B

Elements Finits i Volums Finits a l'Enginyeria

Enginyeria Mecànica 2

Fabricació Assistida per Ordinador (CAM)

Fluidodinàmica

Sistemes Electrònics
Tecnologia de Procés i Transformació de Materials 30

3A
Anàlisi de Sistemes i Control

Càlculs Estructurals d'un Vehicle

Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)

Gestió de la Qualitat Motors Tèrmics
Sistemes Auxiliars Mecànics 30

3B
Dinàmica del Vehicle Fabricació Automatizada Habitabilitat i Seguretat Prototipus Sistemes Elèctrics
TIC a l'Automoció

30


  MENCIÓ EN PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (Bloc optatiu)

AssignaturesECTSTipus
Setè quadrimestre Disseny Tèrmic 3 Obligatòria
Legislació i Marc Normatiu 3 Obligatòria
Pràctiques en Empresa 1 12 Obligatòria
Sistemes de Propulsió 6 Obligatòria
Sistemes Productius i Logística 6 Obligatòria
Vuitè quadrimestre Pràctiques en Empresa 2 18 Obligatòria
Treball Final de Grau (TFG) 12 Obligatòria

 

MENCIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INDÚSTRIA (Bloc optatiu)

AssignaturesECTSTipus
Setè quadrimestre Assignatures a cursar a l'ETSEIB 30 Obligatòria
Vuitè quadrimestre Assignatures a cursar a l'ETSEIB 18 Obligatòria
Treball Final de Grau (TFG) 12 Obligatòria