Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre Física  6 Obligatòria
Fonaments Matemàtics per a les TIC  6 Obligatòria
Informàtica 6 Obligatòria
Introducció als Sistemes Digitals  6 Obligatòria
Matemàtiques Bàsiques per a l'Enginyeria  6 Obligatòria
Segon quadrimestre Estadística  6 Obligatòria
Sistemes Digitals  6 Obligatòria
Tecnologia de Programació  6 Obligatòria
Tecnologies Complementàries I  6 Obligatòria
Teoria de Circuits  6 Obligatòria
Tercer quadrimestre Circuits i Sistemes Lineals  6 Obligatòria
Dispositius Programables  6 Obligatòria
Empresa  6 Obligatòria
Matemàtiques Avançades per a l'Enginyeria  6 Obligatòria
Tecnologies Complementàries II  6 Obligatòria
Quart quadrimestre Arquitectura de Computadors  6 Obligatòria
Circuits i Sistemes de Radiofreqüència  6 Obligatòria
Programació de Baix Nivell  6 Obligatòria
Senyals i Sistemes  6 Obligatòria
Sistemes Analògics  6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre Gestió i Orientació de Projectes  6 Obligatòria
Processament Digital de Senyal  6 Obligatòria
Programació Concurrent i en Temps Real  6 Obligatòria
Sistemes Operatius  6 Obligatòria
Xarxes de Comunicacions  6 Obligatòria
Sisè quadrimestre Sistemes Encastats 6 Obligatòria
Enginyeria de Sistemes 6 Obligatòria
Aplicacions i serveis sobre Internet  6 Obligatòria
Sistemes electrònics de control  6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Setè quadrimestre Integració de Sistemes 6 Obligatòria
Sistemes Automàtics i robotitzats  6 Obligatòria
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Previsió d'optatives per al curs 2019-20

Optatives a escollirECTSTRDA
Tardor Microelectrònica  6 X
Transmissió de dades 6 X
Generació eòlica i fotovoltaica 6 X
Seguretat i secret en la codificació d'informació 6 X
Anglès empresarial  6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMA 6 X X
Primavera Bases de dades  6
Interfícies d'usuari  6
Anglès empresarial 6 X X
Recursos energètics 6 X

TR: Optativa Transversal 
DA: Assignatura amb Docència en Anglès