Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria Elèctrica - a extinguir

QuadASSIGNATURESECTS

1A
Matemàtiques I Física I Informàtica Química

Tecnologies mediambientals

i sostenibilitat

30

1B
Matemàtiques II Física II

Expressió

Gràfica

Estadística

Ciència i Tecnologia

de materials

30

2A
Matemàtiques III Empresa

Sistemes

mecànics

Sistemes elèctrics

Termodinàmica i

mecànica de fluids

30

2B

Resistència de

materials

Sistemes electrònics

Control industial

i automatització

Organització de la

producció

Sistemes químics 30

3A
Línies elèctriques

Electrònica industrial

i de potència

Instal·lacions elèctriques

BT i AT

Màquines elèctriques I Circuits elèctrics 30

3B
Sistemes elèctrics
de potència
Optativa I Instal·lacions elèctriques
i autòmats programables
Màquines elèctriques II Centrals elèctriques i
energies renovables

30


4A
Optativa II Optativa III Optativa IV Regulació i control
de màquines elèctriques
Metodologia, gestió i
orientació de projectes
30

4B
Optativa V Treball Final de Grau (TFG)

30

 

Previsió d'optatives per al curs 2019-2020

 

TARDOR
  • Generació eòlica i fotovoltaica (DA)
  • Anglès empresarial (TR) (DA)
  • Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMA (TR) (DA)
  • Prevenció de riscos laborals (TR)
PRIMAVERA
  • Gestió del manteniment (TR) (DA)
  • Anglès empresarial (TR) (DA)
  • Recursos energètics (TR)

 

TR: Optativa Transversal

DA: Assignatura amb Docència en Anglès