Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria Minera

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Física I  6 Obligatòria
Geologia i Cartografia  6 Obligatòria
Matemàtiques  6 Obligatòria
Minerologia i Petrologia  6 Obligatòria
Química aplicada  6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Estadística Aplicada  4,5 Obligatòria
Expressió Gràfica  6 Obligatòria
Física II  4,5 Obligatòria
Processament de minerals 9 Obligatòria
Topografia i cartografia generals  6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Ampliació de matemàtiques 6 Obligatòria
Dipòsits Minerals 4,5 Obligatòria
Enginyeria del Terrenys 6 Obligatòria
Informàtica Aplicada a l'Enginyeria 4,5 Obligatòria
Motors Tèrmics i Mecànica de Fluids 9 Obligatòria
Quart quadrimestre
Disseny i Excavació de tunels i cavitats 6 Obligatòria
Enginyeria de Materials 6 Obligatòria
Empresa 6 Obligatòria
Hidrogeologia 6 Obligatòria
Topografia i Cartografia Aplicades 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Disseny d'Excavacions de Superíficie 7,5 Obligatòria
Electrotècnia i Sistemes de control 6 Obligatòria
Enginyeria Mecànica i Càlcul d'Estructures 6 Obligatòria
Modelizació del Terreny 6 Obligatòria
Tecnologia de la Prospecció Minera 4,5 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Condicions Ambientals i Ventilació 4,5 Obligatòria
Impacte Ambiental i Restauració 7,5 Obligatòria
Mineria Subterrània 7,5 Obligatòria
Planificació i Gestió Territorial i Urbanística 4,5 Obligatòria
Prevenció de Riscos Laborals 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Projectes de Mineria 6 Obligatòria
Ús d'explosius 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa IV 6 Optativa
Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 18 Obligatòria