Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria Química

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre Física I
6 Obligatòria
Informàtica
6 Obligatòria
Matemàtiques I  6 Obligatòria
Química  6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat  6 Obligatòria
Segon quadrimestre Ciència i Tecnologia dels Materials  6 Obligatòria
Estadística  6 Obligatòria
Expressió Gràfica  6 Obligatòria
Física II  6 Obligatòria
Matemàtiques II  6 Obligatòria
Tercer quadrimestre Empresa  6 Obligatòria
Matemàtiques III  6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics  6 Obligatòria
Sistemes Mecànics  6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids  6 Obligatòria
Quart quadrimestre Control Industrial i Automatització  6 Obligatòria
Organització de la Producció  6 Obligatòria
Resistència dels Materials  6 Obligatòria
Sistemes Electrònics  6 Obligatòria
Bases de l'Enginyeria Química 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre Anàlisi Química  6 Obligatòria
Enginyeria de la Reacció Química  6 Obligatòria
Enginyeria del Transport de Fluids i Transmissió de Calor  6 Obligatòria
Química Física  6 Obligatòria
Química Orgànica  6 Obligatòria
Sisè quadrimestre Biotecnologia 6 Obligatòria
Enginyeria de Procés i de Producte  6 Obligatòria
Experimentació en Enginyeria Química  6 Obligatòria
Operacions de Separació  6 Obligatòria
Metodologia, Gestió i Orientació de Projectes  6 Obligatòria
Setè quadrimestre Simulació i Control de Processos Químics  6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Optativa IV 6 Optativa
Vuitè quadrimestre Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 24 Obligatòria

Previsió d'optatives per al curs 2019-20

Optatives a escollirECTSTRDA
Tardor Tecnologies Ambientals I  6
La Química a la Indústria  6
Experimentació en Enginyeria Química II  6
Anglès empresarial  6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMA 6 X X
Prevenció de riscos laborals  6 X
Primavera Ampliació d'Enginyeria de Procés i de Producte  6
Anglès empresarial 6 X X
Gestió del Manteniment  6 X X
Recursos energètics 6 X

TR: Optativa Transversal 
DA: Assignatura amb Docència en Anglès