Comparteix:

Seguiment de les titulacions

El seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació que fan els responsables de la titulació en relació al seu desplegament.

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

  • Seguiment en estudis de Grau: s’han de realitzar almenys dos seguiments obligatoris en un període de 6 anys des de la verificació o la última acreditació.
  • Seguiment en estudis de Màster: s’ha de realitzar almenys un seguiment obligatori en un període de 4 anys des de la verificació o la última acreditació.

El seguiment es materialitza en un informe en el que es fa una anàlisi i valoració breu a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment.

Des de la implantació dels Graus i Màsters amb l’organització actual dels ensenyaments universitaris es realitza el seguiment de les titulacions de manera individualitzada mitjançant l’anomenat Informe de Seguiment de Titulació (IST).

A partir del curs 2015/16, els informes de seguiment es realitzen conjuntament per a totes les titulacions de grau i màster de l’Escola sota la denominació d’Informe de Seguiment de Centre (ISC). Aquests informes abasten dos anys acadèmics.


Informes de seguiment de les titulacions (a partir del curs 2015/16 en format conjunt ISC)

Informes de seguiment del centre:

CURS 19/20-20/21 17/18-18/19 15/16-16/17
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa ISC ISC ISC

 

Informes de seguiment de les titulacions (en format individualitzat IST)

Informes de seguiment dels graus actuals:

CURS 12/13
11/12 10/11 09/10
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica IST IST IST IST / IAST
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC IST IST IST
Grau en Enginyeria Mecànica IST IST / IAST IST IST
Grau en Enginyeria Química IST IST IST IST / IAST

 

Informes de seguiment dels màsters:

CURS 15/16 12/13 11/12 10/11
Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals IST IST / IAST IST
Màster Universitari en Enginyeria de Mines IST

 

Informes de seguiment del doctorat:

CURS 16/17
Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient
IST / IAST

 

Informes de seguiment dels graus extingits:

CURS 12/13 11/12 10/11 09/10
Grau en Enginyeria Elèctrica IST IST IST IST / IAST
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners IST