Comparteix:

13è Congrés de la Societat Europea de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques (CERME13)

Maria Josep Freixanet, professora associada i doctoranda del Departament de Matemàtiques de l’EPSEM, ha assistit al 13è Congrés de la Societat Europea de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques (CERME13), el qual ha tingut lloc a Budapest del 9 al 14 de juliol de 2023.

Al congrés, que s’organitza cada dos anys, hi han participat més de 900 investigadors de tot el món.

Maria Josep Freixanet va presentar la comunicació anomenada “Statistics inquiry and the students’ engagement in the change of paradigm”, realitzat conjuntament amb les seves directores de tesi doctoral (Marianna Bosch (UB) i Montserrat Alsina (EPSEM)). Es va presentar dins el grup de treball TWG5 Estadística i Probabilitat, i analitza el canvi d’actitud i de motivació de l’alumnat davant el canvi de paradigma dins l’ensenyament, del paradigma de visita de les obres al paradigma del qüestionament del món. En aquest últim, es planteja una pregunta inicial als alumnes, que han de resoldre utilitzant diversos recursos, entre els quals hi trobem les obres que han de visitar en el sistema tradicional d’ensenyament.

La ponència forma part del treball realitzat de cara a la tesi que està realitzant dins del programa de doctorat en Educació en Enginyeries, Ciències i Tecnologia, de la UPC.