Comparteix:

Conferencia de Directoras/es de Escuelas de Ingeniería de Minas y Energía (CODEIME)

La trobada va reunir representants dels equips directius de les Escoles d'Enginyeria de Mines i Energia de tota Espanya, en el cas de la UPC Manresa hi va assistir David Parcerisa.

La reunió va tenir lloc el 24 d'abril, en format presencial per primer cop després de la pandèmia de COVID, i va reunir representants dels equips directius de les Escoles d'Enginyeria de Mines i Energia de tota Espanya, en el cas de la UPC Manresa hi va assistir David Parcerisa.

En aquesta reunió es van tractar diversos temes com ara les al·legacions als Reials Decrets en tràmit relatius al funcionament de les universitats i de les titulacions universitàries, les accions comunes de promoció dels estudis d'enginyeria minera i l'enfortiment de la relació entre els diversos centres que ofereixen estudis en aquest àmbit.