Comparteix:

El Campus de Manresa de la UPC redueix un 27% el consum d’energia durant el 2022

24/04/2023

El Campus de Manresa de la UPC redueix un 27% el consum d’energia durant el 2022, gràcies a les mesures d'estalvi energètic. L'estalvi energètic al conjunt de la UPC arriba al 13%. Durant aquest any s’ha posat en marxa la planta solar fotovoltaica de Manresa, amb 29 kWp de potència, aquesta instal·lació genera un 26% de l’electricitat que consumeix l’edifici.

El 2022 el consum total d'energia del campus ha disminuït en un 26,7%, la reducció del subministrament d’electricitat ha estat d’un 33,3% i la reducció del consum de gas ha estat d’un 23,4%. Les emissions han disminuït un 24,5%.

El consum d’aigua té una gran importància en l’actual context de sequera, ara mateix estem en l’escenari de situació d'excepcionalitat i cal reduir el consum un mínim d’un 15%. Al Campus de Manresa el consum d'aigua s’ha reduït un 13,9%.

L'estalvi econòmic ha estat del 39,6% per l'energia i del 16,8% per l'aigua. Els primers mesos de 2023 s’ha constatat un important augment dels preus de l’energia, per la qual cosa serà imprescindible la implicació de tota la comunitat en les mesures d’estalvi energètic i el Programa UPC d’emergència energètica.

La implicació de la comunitat universitària ha estat clau per a aconseguir aquests resultats. Una de les accions amb més repercussió ha estat el Desconnecta’t, desconnectant els aparells que no són necessaris s’ha reduït un 29,8% el consum d’electricitat durant les nits i els caps de setmana.

Durant aquest any també s’han posat en marxa 463 nous kWp d’energia renovable als Campus de la UPC, la planta de Manresa se suma a les de Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Matemàtiques i el Campus Diagonal Nord. Actualment estan en fase d’estudi les plantes del Campus Baix Llobregat, Campus Diagonal Nord, Biblioteca del Campus Terrassa. ETSAV, EEBE i ETSEIB.

Implica't per la sostenibilitat econòmica i ambiental de la Universitat!