Comparteix:

La recerca i la innovació de la Catalunya Central continuen en augment i aporten 23,3 milions d’euros al territori l’any 2022

Tretze institucions de la Catalunya Central compten amb 877 investigadors i augmenten a 527 els projectes d’R+D+I en actiu.

Enguany i per primera vegada la presentació de l’informe 2022 de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central (ORCC) té lloc en una empresa innovadora del territori: Perforaciones y Voladuras, S.A. (PERVOSA).

Enguany comptem amb la col·laboració del Dr. Marc Bascompta, professor del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa, que presenta el projecte “R+D en l’àmbit de la perforació i voladura: millores en la seguretat i sostenibilitat del sector”.

La Catalunya Central disposa de 527 projectes de recerca en actiu que, conjuntament amb els acords de transferència de tecnologia, aporten al territori 23,3 milions d’euros. També situa en 877 el nombre d’investigadors de la Catalunya Central, un territori que ha registrat 109 sol·licituds de patents internacionals entre 2018 i 2022 i que augmenta a 394 els contractes de transferència de tecnologia i a 104 els assajos clínics en actiu.

Pel que fa a les publicacions, s’han analitzat 3.554 publicacions dels darrers cinc anys (2018-2022), un 11% més respecte al quinquenni de l’edició anterior. També inclou un mapa amb 135 empreses innovadores i 61 empreses emergents.

L’ORCC es configura com un informe singular pel seu caràcter transversal, centrat en aspectes claus per a una ciutadania vinculada a la societat del coneixement i compta amb la participació dels centres universitaris, centres de recerca i tecnològics i centres sanitaris del territori. Segons el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) “la dimensió orientativa de les regions del coneixement catalanes seria tenir entre 400.000 i 600.000 habitants, una dimensió econòmica de PIB d’entre 10.000 i 15.000 M€, i una universitat amb activitat R+D”. Aquest informe demostra (i reivindica) que la Catalunya Central compleix amb escreix aquests paràmetres i, per tant, es pot considerar una regió del coneixement. L’ORCC dona suport al PN@SC segons el qual cal “promoure sistemes d’informació regional (indicadors del Regional Innovation Scoreboard) en l’àmbit de les regions del coneixement”

Aquests indicadors, més els altres que es recullen a l’informe del 2022, han de permetre crear un marc de referència per a les futures polítiques en matèria d’universitats, recerca i innovació, que contribueixin al fet que el percentatge d’activitat econòmica basada en el coneixement se situï en valors comparables als dels països del nostre entorn europeu.

L’Observatori va néixer l’any 2012 a l’empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Osona i Solsonès).

Trobareu tota la informació a http://orcc.upc.edu/