Comparteix:

La UPC Manresa mostra a les empreses el centre de recerca Smart Sustainables Resources, acreditat amb el segell TECNIO

12/07/2019

Des del passat mes de maig, el centre de recerca de la UPC Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) forma part del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia acreditats per TECNIO. L’11 de juliol, la UPC Manresa ha donat a conèixer a les empreses el centre de recerca i les oportunitats de col·laboració amb aquest.

El centre SSR-UPC neix de la unió de tres grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb la voluntat d’aportar solucions innovadores per al desenvolupament de projectes relacionats amb l’aprofitament dels recursos naturals amb una visió pluridisciplinària. Així, la principal missió del SSR-UPC és la de donar resposta a les necessitats del sector de l’aprofitament eficient, intel·ligent i sostenible dels recursos naturals. El centre, que participa tant en projectes públics com d’abast nacional i internacional, ofereix serveis especialitzats al teixit industrial (pimes sobretot) en les àrees temàtiques afins als grups de recerca que l’integren. 

En concret, el centre SSR-UPC dóna resposta al repte que suposa l’aprofitament dels recursos naturals i dels residus urbans, industrials i miners, mitjançant tecnologies per la localització, el processament, la optimització i la reutilització d’aquests recursos.  Es tracta donar una solució integral al processat dels recursos i dels residus (considerats també com a font de recursos minerals) abordant el seu estudi des d’una perspectiva transversal, que va des de la prospecció i l’explotació minera, a l’anàlisi i processat físic, químic i biològic dels recursos, passant per ús de tecnologies de recollida així com per la interpretació de la informació mitjançant la sensorització, xarxes de comunicacions i el tractament de dades. 

D’aquesta manera, l’UPC-SSR ofereix assessorament en el plantejament i el desenvolupament de projectes de valorització de residus urbans, industrials i miners des d’una perspectiva d’economia circular i mitjançant la integració de tecnologies facilitadores transversals com les TIC, la biotecnologia i els materials avançats. 

Detectar les oportunitas de col·laboració

L’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, té identificats, sota el segell TECNIO, els centres desenvolupadors de les tecnologies més innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa. Des del maig passat, el centre de recerca de la UPC Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) forma part del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia acreditats per TECNIO.

La jornada de l’11 de juliol, que ha comptat amb uns 30 assistents, ha servit per donar a conèixer el centre de recerca i les oportunitats de col·laboració de les empreses amb el centre sota el paraigua del segell TECNIO. S’ha iniciat amb la presentació de l’SSR-UPC, càrrec del professor Xavier Gamisans, un dels responsables del centre, juntament amb Pere Palà i David Parcerisa, tots tres investigadors del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i professors de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 

Per part seva, Laura Sobrevias, delegada d'ACCIÓ a la Catalunya Central, ha presentat les oportunitats de col·laboració entre el centre de recerca i l’empresa Ecotec, mentre que el(s doctorand/s industrial/s XX han explicat els seus casos d’èxit com a exemples de col·laboració.

La jornada ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l’SSR-UPC, amb seu a l’EPSEM.