Comparteix:

La UPC renova el seu lideratge a l'U-Ranking 2022

L’edició 2022 de l’U-Ranking manté la UPC al capdavant de les universitats de l'Estat pel que fa al seu rendiment. El grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge torna a liderar el rànquing Espanyol en el seu àmbit

El 22 de juny s’ha publicat la desena edició de l’U-Ranking, una iniciativa de la Fundación BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que analitza l’activitat del sistema universitari espanyol a partir de 20 indicadors, agrupats en dues grans dimensions (docència i recerca i innovació), que s’estructuren en quatre àmbits: recursos, producció, qualitat i internacionalització. A l’edició 2022, el rànquing inclou dades de 72 universitats, 48 públiques i 24 privades, dues privades més que a l’edició anterior.

U-Ranking publica dos tipus de classificacions, que incorpora al seu web: l’U-Ranking, que ordena les universitats pel seu rendiment, i l’U-Ranking-Volum, que les ordena a partir de valors absoluts.

Pel que fa als rànquings de rendiment (U-Ranking), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) se situa al capdavant de les universitats de l’Estat, compartint el lideratge amb les universitats Pompeu Fabra (UPF) i Carlos III de Madrid (UC3M).

En la dimensió de docència, la UPC es manté també en el primer rang, que comparteix amb sis universitats més: la Politècnica de València, l’Europea de Madrid, la Carlos III, la de Navarra, la Ramon Llull i la Internacional de La Rioja. En la dimensió de recerca i innovació, la Universitat escala posicions i se situa en el segon rang, compartint-lo amb l’Autònoma de Barcelona i situant-se líder entre les politècniques de l’Estat.

Quant al rànquing de volum (U-Ranking-Volum), a escala global, la Universitat se situa, en solitari, al novè rang; en la dimensió de docència es manté en el setè, compartint posició amb l’Autònoma, i en la dimensió de recerca i innovació, puja del vuitè al sisè rang.

Indicadors destacats en recerca i innovació
A més d’aquestes classificacions, els editors de l’U-Ranking publiquen una fitxa per universitat, on s'inclou representada gràficament la posició que ocupa cada universitat per indicador analitzat. En l’edició 2022, la UPC es manté per sobre de la mitjana estatal en la gran majoria d’indicadors (en 18 de 20) i destaca en dos vinculats amb la dimensió de recerca i innovació, en què assoleix el valor màxim (100) i que corresponen a l’àmbit de Recerca i Innovació: fons d’investigació europeus respecte al PDI doctor i factor d’impacte.

A més de la difusió dels principals resultats a la pàgina web del rànquing, els editors publiquen anualment un informe en el que analitzen de manera exhaustiva els resultats. L’informe inclou, entre altres, un gràfic que posiciona les institucions en funció del seu assoliment a l’U-Ranking (Rendiment) i a l’U-Ranking-Volum: la UPC es manté en el quadrant superior, amb un rendiment superior al que li correspondria pel seu volum, situant-se de nou a la dreta de la diagonal.

U-Ranking vs U-Ranking-Volum de les universitats espanyoles, 2022. Font: U-Ranking 2022. Indicadores sintéticos de las universidades españolas

L’informe també posiciona les institucions comparant l’índex obtingut a l’U-Ranking-Volum respecte al factor de grandària de cada institució, un indicador sintètic creat pels editors a partir del seu número de PDI, d’estudiants i pressupost. En aquest gràfic, la UPC se situa per sobre de la diagonal: és a dir, presenta un índex de volum superior al que li correspondria tenint en compte el factor  de volum calculat pels editors, d’aquí els seus bons resultats en rendiment.

Index U-Ranking-Volum vs indicador de grandària, 2022. Font: U-Ranking 2022. Indicadores sintéticos de las universidades españolas

 

Primera en el rànquing de postgraus en ciències
L’informe de la desena edició d'U-Ranking incorpora també aquest any per primer cop una anàlisi de la situació de la formació de màster i doctorat a les universitats espanyoles, que té en compte, en aquest cas, 12 indicadors. En el rànquing global, la UPC se situa en el tercer rang i, pel que fa als llistats per branques d’ensenyament, lidera el de les ciències.

Per classificar-se en el rànquing global de postgrau, les universitats havien d’aparèixer en un mínim de tres rànquings per branques d’ensenyament.

Graus UPC líders a l’Estat
Finalment, el web del rànquing ofereix també la funcionalitat d’obtenir llistes a nivell de branques i titulacions de grau. Si es manté la ponderació proposada per defecte pels editors, que és la mateixa que utilitzen pel rànquing (56% a Docència i 44% a Recerca i Innovació), diverses titulacions de grau de la UPC ocupen el primer rang de tot l’Estat en les seves respectives branques, o bé en solitari, o bé compartint aquesta posició amb titulacions d’altres universitats.

A la branca d’Arts i Humanitats, els graus en:

 • Disseny, Animació i Art Digital
 • Multimèdia

A la branca de Ciències:

 • La doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)
 • El grau en Ciències i Tecnologies del Mar

A la branca d’Arquitectura i Enginyeria:

 • La doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica
 • La doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, del CFIS
 • El grau en Enginyeria Informàtica
 • El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • El grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • El grau en Enginyeria Telemàtica
 • Els graus amb fase comuna en Enginyeria de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica
 • El grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
 • El grau en Enginyeria Alimentària
 • El grau en Estudis d’Arquitectura
 • El grau en Enginyeria de Geoinformació i Geomàtica
 • El grau en Tecnologies Marines
 • El grau en Enginyeria Civil
 • El grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona)
 • L’itinerari de doble titulació de grau en Tecnologies Marines i Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
 • El grau en Nàutica i Transport Marítim
 • La doble titulació de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Administració i Direcció d’Empreses
 • La doble titulació de grau en Enginyeria Civil i en Enginyeria Informàtica, del CFIS
 • El grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports
 • El grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
 • Els graus amb fase comuna en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, i Enginyeria de Recursos Minerals i el seu reciclatge

A la branca d’Enginyeria Industrial:

 • Els graus amb fase comuna en Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Enginyeria Mecànica
 • Els graus amb fase comuna en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil; Enginyeria Elèctrica; Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica, i Enginyeria Química
 • La doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions o Enginyeria Telemàtica
 • El grau Industrial Technologies and Economic Analysis
 • El grau en Enginyeria de Materials
 • El grau en Enginyeria Química