Comparteix:

La UPC treballa per reduir el consum d'aigua un 25 % com a mesura per fer front a la sequera

En el context d'emergència climàtica actual per la situació de sequera a Catalunya, la UPC ha posat en marxa un seguit de mesures per contribuir a la reducció del consum d'aigua, des del canvi de model de jardineria a implementar alternatives per evitar l'ús d'aigua als laboratoris.

Amb l'entrada en la fase d'emergència per sequera en 239 municipis de Catalunya, entre els quals hi ha les poblacions on estan situats el nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), es reforcen les mesures per reduir el consum d'aigua fins al 25 % anual.

En aquesta primera fase, s'estableix la prohibició de regar a tots els campus de la Universitat excepte per a la supervivència d'arbrat (amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques). En aquest àmbit, la UPC està duent a terme un canvi de model de jardineria, amb l'ús de tapissants menys subjectes a reg i adaptats a les estacions. També s'aniran substituint progressivament les àrees de gespa per prat i zones amb arbustiva. Una altra acció consisteix a adequar l'antic dipòsit de pressió de l'Edifici Vèrtex, que té una capacitat de 25 m3, per recollir aigües pluvials per al reg del jardí de l'edifici.

Paral·lelament, es continua treballant amb els diferents laboratoris docents i de recerca per identificar activitats amb un consum alt d'aigua i implementar alternatives que garanteixin la continuïtat de l'activitat i alhora redueixin el consum. També s'inclourà el criteri del consum d'aigua en la licitació de nous equips de laboratori. Algunes accions concretes que s'han posat en marxa són la implantació de sistemes de recirculació d'aigua a les pràctiques en el Laboratori de Mecànica de Fluids i l'eliminació del consum d'aigua en els sistemes de filtració al buit del Laboratori de Química General.

Implicació de la comunitat universitària
L'estudiantat i el professorat també pot contribuir a la millora de la gestió de l'aigua a la Universitat a través de la realització i tutorització, respectivament, de treballs de fi d'estudis per analitzar el consum d'aigua i fer propostes als campus, en el marc del Campus Lab. La idea és avaluar el consum d'aigua dels edificis, detectar els sistemes més consumidors i proposar actuacions d'estalvi, reutilització, recuperació o regeneració als campus.

La UPC ha reforçat també les accions de comunicació per implicar el conjunt de la comunitat universitària en la detecció de fuites i pèrdues d'aigua als lavabos. Així, s'ha creat un formulari per comunicar les incidències que s'observin. Igualment, es poden compartir bones pràctiques que es duen a terme als edificis i campus de la Universitat.

Altres de les mesures implementades van encaminades a millorar els processos de neteja, amb una reducció del consum d'aigua del 59 %, un àmbit en què també s'ha reduït l'ús de productes químics i els envasos d'un sol ús.

Són accions que van en línia amb el Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera, aprovat el juliol passat pel Consell de Govern. A més d'actuacions concretes en l'àmbit de les infraestructures, els laboratoris, els lavabos, la jardineria o la neteja, el programa contempla accions de sensibilització i implicació de la comunitat, així com una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l'aigua als campus.