Comparteix:

Maria Dolors Grau i dues iniciatives, una de l'Escola de Camins i una altra de la FIB, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

24/05/2023

Maria Dolors Grau Vilalta, professora de l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC, ha estat distingida amb el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2023, en la modalitat de trajectòria docent. Pel que fa al Premi a la iniciativa docent, ha recaigut, 'ex aequo', en el 'Projecte Aplicat d'Enginyeria', presentat per tres professors de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), i en el projecte 'Toolkit - Com integrar la sostenibilitat en la teva docència', presentat per tres professores de l'Escola de Camins.

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha atorgat el 26è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària a la professora Maria Dolors Grau Vilalta, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, i que imparteix docència a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Maria Dolors Grau és llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i doctorada en Ciències Químiques per la UPC. Professora de la UPC des de l'any 1983, és també investigadora del Grup de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (CITES) i directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura. Des d'aquests entorns, Maria Dolors Grau promou l'educació de les STEAM, la divulgació de la ciència i la tecnologia i l'aprofitament sostenible dels recursos de la natura. 

De la professora, el jurat ha destacat que la seva trajectòria docent és un exemple excepcional de dedicació i vocació, amb compromís explícit amb el territori, en àmbits d’impacte social directe. Segons el jurat, com a docent universitària, la seva carrera té un fil conductor, l’aprofitament sostenible dels recursos de la natura, i n’ha estat pionera des de ben abans de la definició dels objectius de desenvolupament sostenible.

Es ressalta també la magnitud de les iniciatives que ha impulsat Maria Dolors Grau, com ara la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura, el projecte Bosc i Sostenibilitat o l’Exploratori de Recursos de la Natura, que dirigeix des dels seus inicis, l'any 2011. L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar les vocacions cientificotècniques entre l'alumnat preuniversitari, amb activitats d'exploració i experimentació que tenen com a eix vertebrador l’aprofitament sostenible dels recursos de la natura. La singularitat d'ensenyament/aprenentatge que s'aplica consisteix a complementar les presentacions teòriques amb accions sobre el terreny, en un entorn diferent del de les aules i de forma totalment interdisciplinària. La metodologia que s'utilitza es fonamenta en el mètode STEAM.

Aquest projecte ha estat central en la trajectòria de Maria Dolors Grau, tal com explica la investigadora: "L'Exploratori dels Recursos de la Natura ha estat el projecte de la meva vida. Sempre amb l’afany d’explorar noves metodologies d’ensenyament/aprenentatge, sortint fora de les aules, anant sobre el terreny i implicant el màxim de sectors de la societat per apropar-los a la ciència i la tecnologia".

El jurat del Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ha assenyalat també que Maria Dolors Grau ha sabut aplegar voluntats, tant de professorat i estudiantat de la mateixa universitat, com de professorat de nivells no universitaris i entitats externes a la universitat, dels quals rep un reconeixement unànime pel seu mestratge, motiu pel qual és la transmissora perfecta dels millors valors de la UPC.

 

Premi a la iniciativa docent

Enguany, el Premi a la iniciativa docent ha recaigut ex aequo en dos projectes presentats, respectivament, per docents del Departament d'Arquitectura de Computadors i del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

En el primer projecte, els professors Pere Barlet Ros, Josep Solé Pareta i Albert Cabellos Aparicio, del Departament d’Arquitectura de Computadors i docents a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), plantegen la implantació i el desenvolupament de l'assignatura optativa 'Projecte Aplicat d’Enginyeria (PAE)', del grau en Enginyeria Informàtica, en la qual l'estudiantat treballa en grups per cercar solucions a un repte definit per una empresa o una institució externa a la Universitat. Tal com expliquen els professors, "des de PAE s’han abordat múltiples reptes reals, tant de la indústria com de la societat, que han ajudat a diferents empreses i institucions, moltes d’elles en l’àmbit social o cultural, a innovar o a abordar problemes rellevants que inicialment no tenien una solució clara o definida. Per una banda, les contribucions realitzades pels estudiants en molts casos poden tenir un impacte real sobre la societat i la indústria. Per l’altra, l’assignatura permet als estudiants entendre com les seves habilitats i coneixements, adquirits durant el grau, els poden ser útils per ajudar a la societat".

D'aquesta iniciativa, el jurat ha destacat la incorporació de metodologies d’aprenentatge basades en reptes i de design thinking (empatia amb l’usuari, creativitat i innovació), així com l’esforç que ha representat involucrar i coordinar un gran nombre d’actors en una iniciativa docent la utilitat de la qual està ben valorada per l'estudiantat.

D'altra banda, s'ha premiat el projecte 'Toolkit - Com integrar la sostenibilitat en la teva docència', presentat per les professores Elisabet Roca BoschIvet Ferrer Martí Esther Real Saladrigas, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. La iniciativa proposa integrar de manera àmplia i coordinada els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en les assignatures dels estudis que imparteix l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

Per aconseguir aquest repte, es proposa una metodologia basada en quatre passos, que permeten al professorat ampliar el seu coneixement sobre els ODS, avaluar les assignatures que imparteixen i planificar la iniciativa docent. Segons expliquen les promotores de la iniciativa, "el projecte, tot i estar desenvolupat en l'àmbit del grau en Enginyeria Civil, ofereix una metodologia clara i estructurada per ser reproduïble i escalable a qualsevol grau de la UPC. Permet a qualsevol docent seguir una seqüència de passos per tal de detectar quines competències en sostenibilitat es treballen en les assignatures, i ofereix exemples i material per crear noves activitats que permetin incorporar i treballar els ODS".

A més d'aquest aspecte, el jurat ha destacat que el projecte està molt ben valorat per l’estudiantat i que té la voluntat de fer aflorar i de promoure pràctiques docents noves i innovadores, es complementa amb el pla pilot promogut per la Universitat per incorporar la competència de sostenibilitat i compromís social i compta amb la implicació del professorat de l’Institut en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS) de la UPC. 


Candidatures a la distinció Jaume Vicens Vives

El jurat dels Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ha acordat presentar les candidatures seleccionades a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària que atorga la Generalitat de Catalunya. En la modalitat individual, es presentarà la candidatura de Maria Dolors Grau, mentre que en la modalitat col·lectiva es presentaran les iniciatives 'Projecte Aplicat d'Enginyeria (PAE)' i 'Toolkit - Com integrar la sostenibilitat en la teva docència'.