Comparteix:

Els professors Josep Maria Rossell i Núria Salán, i una iniciativa docent de l'EPSEVG, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2022

El professor Josep Maria Rossell i la professora Núria Salán han estat distingits, ‘ex-aequo’, amb els Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària a la trajectòria docent. Pel que fa a la modalitat del Premi a la iniciativa docent, ha recaigut enguany en el projecte ‘Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques’, per renovar l’assignatura ‘Matemàtiques per al disseny’ del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, liderat pel professor Jordi Guàrdia.

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha atorgat el 25è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ex aequo al professor Josep Maria Rossell Garriga, del Departament de Matemàtiques, i a la professora Núria Salán Ballesteros, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Del professor Josep Maria Rossell, que imparteix docència a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), el jurat ha destacat la vocació d’ajut i d’acompanyament a l’estudiantat, així com la constància en la qualitat docent sostinguda al llarg dels anys, avalada pels resultats i les valoracions de satisfacció de les assignatures de matemàtiques que ha impartit, de cursos i d’especialitats diferents, al llarg de la seva trajectòria. El jurat ha destacat especialment la tasca de Rossell en la docència de les matemàtiques en els primers cursos dels estudis universitaris, amb grups molt nombrosos i estudiants de procedència acadèmica i nivells de coneixement molt heterogenis. Així mateix, se n’ha valorat l’esperit de col·laboració amb la resta de professorat.

De la professora Núria Salán Ballesteros, docent a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), el jurat ha destacat la tasca incansable per trobar formes creatives de fer docència a l’aula i al laboratori (en disseny de continguts i d’activitats d’aprenentatge), i l'esforç d’aproximació del vessant més amigable de la docència de l’enginyeria a la societat. Amb aquest guardó, el Consell Social ha volgut destacar la qualitat docent de Núria Salán, refermada pel suport explícit del col·lectiu d’estudiants, ja que la candidatura ha estat presentada per la Delegació d’Estudiants de l’ESEIAAT, que ha destacat la proximitat, la passió i l’enfocament docent innovador de la professora, així com la seva implicació per ajudar i la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats dels grups d’estudiants. Així mateix, s'ha valorat que la seva curiositat innata, traslladada a l’estudiantat, hagi facilitat que aquests s’involucrin en grups de treball en projectes destacats, juntament amb el professorat.

Premi a la iniciativa docent
Enguany, el Premi a la iniciativa docent ha recaigut en ‘Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques’, presentada pel professor Jordi Guàrdia Rúbies, del Departament de Matemàtiques. Es tracta d’un projecte de renovació de l’assignatura ‘Matemàtiques per al Disseny’ de 1r curs del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) per apropar la matèria als interessos i llenguatges actuals de l’estudiantat.

La renovació de l’assignatura s’ha basat en l’aprenentatge per projectes, en l’ús de les xarxes socials i en la introducció d’activitats com ara concursos i exposicions. Tot plegat, amb una metodologia de treball cooperatiu, creatiu i obert. Al llarg dels darrers nou anys, la presentació de continguts teòrics de l’assignatura s’ha anat centrant en les seves aplicacions, els problemes s’han convertit en activitats interactives i els càlculs a mà s’han passat a fer amb ordinador. També es va substituir el programari MAPLE per Geogebra (lliure i gratuït), que permet treballar els continguts amb visualitzacions interactives, més atractives per als estudiants. 

El jurat ha destacat que aquesta iniciativa docent “ha estat molt atractiva i motivadora per a l’estudiantat, ha generat una participació activa i ha comportat una gran millora del rendiment acadèmic”. La iniciativa també ha generat una opinió positiva entre els docents que hi ha col·laborat i els que hi han donat suport. Aquests n’han destacat també l’interès pel fet que les pràctiques amb GeoGebra que es desenvolupen en la iniciativa docent guanyadora es fan amb un programari d’ús habitual a la secundària, cosa que facilita l’enllaç entre les etapes de formació de l’estudiantat.

Candidatures a la distinció Jaume Vicens Vives
El jurat dels Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ha acordat presentar les candidatures seleccionades a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària que atorga la Generalitat de Catalunya. En la modalitat individual, es presentarà les candidatures de Josep Maria Rosell i Núria Salán, mentre que en la modalitat col·lectiva es presentarà la iniciativa docent ‘Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques’.

Imatge de l'assignatura 'Matemàtiques per al Disseny' a Instagram