Puja la demanda d’estudis a la UPC Manresa

Puja la demanda d’estudis a la UPC Manresa

La demanda per estudiar un grau a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el curs 2021-2022 ha crescut. Les titulacions de grau que ofereix el centre omplen totes les places ofertades en la primera assignació. Les xifres oficials es van anunciar a la Junta del Centre, que va tenir lloc el 14 de juliol.

Seguint la tendència dels cursos anteriors, enguany ha augmentat un 17% la demanada dels estudis de l’EPSEM de la UPC i ha pujat la nota de tall per a tots els estudis de grau que s’imparteixen al centre. Hi ha 60 estudiants assignats al grau en Enginyeria d'Automoció, amb 50 places ofertades i una nota de tall de 9,946. El grau en Enginyeria de Sistemes TIC, pel qual s’ofereixen 40 places i té una nota de tall de 6,828, hi ha 45 estudiants assignats. En la resta dels graus de l'Escola, amb una entrada comuna de 180 places i una nota de tall de 5,244, hi ha assignats 200 estudiants.

La demanda total per a aquests estudis ha estat de 443 sol·licituds per al grau en Enginyeria d’Automoció, 181 per al grau en Enginyeria de Sistemes TIC i 476 per a l’entrada comuna de la resta de graus. L’equip de direcció de l’EPSEM reconeix el bon moment que està experimentant l’Escola i la consolidació dels estudis que s’hi ofereixen com a resultat de la feina feta els últims anys i es compromet a seguir treballant en aquest camí de progrés.

Més informació UPC:

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/augmenta-demanda-estudis-en-primera-preferencia-a-la-upc-2021