Comparteix:

Recerca en mecànica celeste

El professor i investigador de la UPC Manresa, Josep Maria Cors, va participar el passat estiu en diverses activitats relacionades amb el seu camp d'estudi, la mecànica celeste.

En primer lloc, del 25 al 27 de juny va presentar la ponència "Stacked central congurations: A special family in the planar five-body problem (Lagrange plus Euler in one)" en el congrés XVII Jornadas de Mecánica Celeste a Santiago de Compostel·la. Un congrés en el que hi van participar especialistes de varies universitats espanyoles, així com de centres de recerca estrangers. Aquesta era la dissetena edició d'aquest congrés, que va néixer fa vint anys amb l'objectiu d'afavorir el contacte entre investigadors que puguin tenir punts en comú en les seves línies d'investigació, a més a més d'atraure a joves investigadors.

El 6 de juliol va assistir a la lectura de la tesi doctoral "Configuraciones centrales de 5 cuerpos en el plano" de José Lino Cornelio Soberano, dirigida per ell i per Martha Alvarez (Universidad Autónoma Matropolitana, Mèxic) que va tenir lloc a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de Mèxic. La tesi estudia les configuracions central, és a dir, posicions del cossos (naturals o artificials) en que el vector posició es proporcional al vector acceleració (amb la mateixa contant de proporcionalitat per tots els cossos). En aquest cas l’estudi s’ha realitzar per configuracions de 5 cossos contenen una recta de simetria. Les configuracions centrals i , concretament, saber-ne el seu nombre, va aparèixer com un dels problemes del mil·lenni, l’any 1998, en la llista de problemes 18 problemes matemàtic a resoldre confeccionada per Steve Smale: «Mathematical Problems for the Next Century». Mathematical Intelligencer, 20, 1998, pàg. 7–15. DOI10.1007/bf03025291

Posteriorment, del 13 al 26 de juliol va fer una estada de recerca a la Universidad del Bío Bío a Concepción, Xile amb el professors Esther Barrabés (Universitat de Girona) i Claudio Vidal (Universidad del Bío Bío) per treballar en el projecte "Potencial tipus Manev en el problema restringit de quatres cossos". L'equip de recerca va iniciar aquest projecte des del 2016 que te per objectiu l’estudi d’òrbites periòdiques d’un cos de massa infinitesimal sotmès a un camp gravitatori d’una estralla i dos planetes que giren al seu voltant, quan es tenen en compte també els efectes foto-gravitacionals de l’estrella. Un primer treball derivat del projecte es titula: “Spatial collinear restricted four-body problema with repulsive Manev potential”; Celestial mechanics and dynamical astronomy. Vol. 129, num. 1-2, p. 153-176. DOI: 10.1007/s10569-017-9771-y

Finalment, del 3 al 7 de setembre va participar al congrés Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics (HAMSYS2018) celebrat al Centre de Recerca Matemàtica (CRM) amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, on va ser membre del comitè organitzador. Aquest congrés formava part del follow up of the research program: Central configurations, Periodic orbits and Beyond in Celestial Mechanics, de l’any 2014, del qual també en va ser organitzador. El congrés s’hi van presentar més de 40 comunicacions per investigadors de 12 nacionalitats diferents, entre elles: França, Itàlia, Canadà, USA, Mèxic, Brasil, Xile, Xina,... Des de 1991 que va començar la sèrie de simposis HAMSYS, aquesta va ser vuitena edicions, amb la finalitat de reunir els millors investigadors de d’arreu del món que treballen principalment en sistemes Hamiltonians i mecànica celeste.