Comparteix:

Identificats 16 nous components del cànnabis

Investigadors del grup de recerca Smart Sustainable Resources del Campus de la UPC a Manresa han caracteritzat 16 nous components del cànnabis que no s’havien identificat fins ara. La caracterització de nous components del cànnabis pot obrir la porta a trobar noves utilitats medicinals als principis actius de la planta. La troballa ha estat publicada a la revista ‘Planta Medica’.

El cànnabis o marihuana, tot i que el seu comerç és il·legal en molts països, és una de les plantes millor estudiades del món. Ara, investigadors del grup de recerca Smart Sustainable Resources (SSR-UPC), vinculat a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han caracteritzat 16 nous compostos del cànnabis que no s’havien identificat fins ara. Ho han fet a partir de l’estudi d’una planta de cànnabis d’alta potència, amb un efecte psicòtrop elevat.

En l’article publicat a la revista ‘Planta Medica’, l’investigador Xavier de las Heras, vinculat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC  de la UPC, ha estudiat el compost químic psicoactiu predominant de la planta de cànnabis, el tetrahidrocannabinol (THC), i n’ha trobat un altre que té una cadena lateral de 7 àtoms de carboni en comptes de 5, és a dir dos més que el psicòtrop THC habitual. Aquest allargament de la cadena fins a set àtoms de carboni estaria associada, molt probablement, a una major psicoactivitat de la planta estudiada. La caracterització de nous components del cànnabis pot obrir la porta a trobar noves utilitats mèdiques als principis actius de la planta.

La caracterització d’aquests nous components s’ha realitzat en el marc de la tesi doctoral ‘Estudi de biomarcadors lipídics en plantes de la conca mediterrània i les seves implicacions geoquímiques en sistemes aquàtics’, realitzada per Josep Basas, estudiant del programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC, i dirigida per Xavier de las Heras.

Biotecnologia i caracterització de compostos orgànics
Des del grup de recerca SSR-UPC de la UPC es treballa en altres àmbits com els lligats a la biotecnologia i també en la caracterització de compostos orgànics mitjançant la tècnica de cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses. Algunes molècules presents en vegetals es preserven en sediments recents i fossilitzen conservant la major part de la seva estructura química original. D’aquesta manera es poden trobar fòssils moleculars a roques sedimentàries que es relacionen amb el tipus de vegetació d’on provenen. El grup de recerca pertany a la xarxa TECNIO, el segell de la Generalitat de Catalunya que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació industrial i en transferència tecnològica a Catalunya.

 

Investigadors del grup de recerca Smart Sustainable Resources del Campus de la UPC a Manresa han caracteritzat 16 nous components del cànnabis que no s’havien identificat fins ara

 

Xavier de las Heras, investigador del Campus de la UPC a Manresa

Xavier de las Heras, investigador del Campus de la UPC a Manresa