Comparteix:

Acollida del PDI i PAS

Ets PDI o PAS nou a l’EPSEM ?

Personal Docent Investigador (PDI) i/o Personal d’Administració i Serveis (PAS) de nou ingrés a l’EPSEM

Si ets nou PDI o PAS vinculat al Campus de la UPC Manresa, sol·licita que et donem d’alta als diferents serveis de l’Escola.
Per això caldrà que ens emplenis aquesta fitxa i la lliuris a l’Àrea de Suport a la Recerca i Activitat PDI (MN1 planta 0 – porta 3014, davant l’aula Màster). O bé, l’enviis emplenada i signada a l’email:

Des d’aquesta Àrea de treball es posarà en marxa el protocol de contactar amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica (PDI), Consergeria, Manteniment i Biblioteca.

  • T’inclourem al Directori de personal al web de l’EPSEM.
  • T’inclourem a les llistes de distribució de diferents seccions departamentals, “PDI” o “PAS” i “Tothom”.
  • T’assignarem una targeta/clau per entrar al despatx i altres espais de l’escola que necessitis com aules, laboratoris, menjador i vestuari.
  • Tindràs accés al aparcament de l’EPSEM.
  • Et donarem d’alta a Prisma i Atenea (PDI).
  • La Biblioteca procedirà a fer l’acollida del personal de nou ingrés a la BCUM.

 

Professors Visitants

Si ets el PDI responsable del contacte d’un professor/a visitant a l’EPSEM, omple la següent fitxa de sol·licitud d’accés als espais de l’edifici ( català / castellà )

  • S’assignarà al professorat visitant una targeta/clau per entrar als espais que necessiti.

Caldrà lliurar la fitxa a l’Àrea de Suport a la Recerca i Activitat PDI (MN1 planta 0 – porta 3014, davant l’aula Màster). O bé, enviar-la emplenada i signada a l’email:

 

Contactes per l'acollida del PDI i PAS

Inmaculada Betoret

Correu electrònic: 

Telèfon: 93.877.72.70

Llúcia Rexach

Correu electrònic: 

Telèfon: 93.877.72.28

Sara Borràs

(Cap de la UTG Manresa)

Correu electrònic: sara.borras@upc.edu

Telèfon: 93.877.72.08