Comparteix:

Mesures Excepcionals

Mesures Excepcionals COVID-19

MESURES EXCEPCIONALS

-  Actualitzat 4/06/2020 - 

Resolució 870/2020 de 3 de juny de 2020 del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

Autorització de la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, que no es puguin desenvolupar de forma no presencial en el marc de l’establert en els convenis de cooperació educativa, sotmesa a les següents condicions establertes a la Resolució:

  • Que es respectin les directrius a les diferents fases del Pla de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials de referència en cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes.
  • Que l’empresa o institució externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals

Resolució 870/2020 de 3 de juny de 2020

És imprescindible que l’empresa lliuri al centre docent la declaració respecte el compliment de les normatives de seguretat i prevenció de riscos associats a la situació abans que l’estudiant s’incorpori al treball presencial
Declaració de compliment de la normativa de seguretat a lliurar abans d’iniciar les pràctiques presencials 


Tingueu en compte que els protocols estan en actualització contínua. Si hi ha alguna novetat respecte la vostra situació us ho farem saber de seguida