Comparteix:

Aules docents i sales

 

Els espais de l'EPSEM estan dividits en tres tipus:

  • Aules docents: disposen d'un ordinador i projector per a la docència.
  • Aules informàtiques: disposen de diversos ordinadors de treball per als alumnes
  • Sales: excepte la Sala d'Estudis que només té wifi, tots les altres disposen d'ordinador i projector. També es disposa d'un equip de videoconferència preparat per utilitzar-lo a la Sala de Juntes.

Tots els espais disposen de wifi: EDUROAM (comunitat UPC) i XSF-UPC.

Cessió temporal d'espais, persones externes UPC:

Reserva dels espais, persones vinculades UPC Manresa