Comparteix:

Eleccions de les vacants dels representants del PDI, PAS i EGM de la Junta de l'EPSEM 2023

 

 

Calendari electoral

Tancament del cens 02/11/2023
Exposició pública del cens electoral provisional 08/11/2023
Inici del període de reclamacions al cens provisional (10:00 hores) 09/11/2023
Fi del període de reclamacions al cens provisional (21:59 hores) 13/11/2023
Publicació del cens definitiu 15/11/2023
Inici del període per a la presentació de les candidatures (10:00 hores) 16/11/2023
Fi del període per a la presentació de les candidatures (09:59 hores) 20/11/2023
Proclamació provisional de les candidatures  21/11/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (10:00 hores) 22/11/2023
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (21:59 hores) 24/11/2023
Proclamació definitiva de les candidatures 28/11/2023
Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals 28/11/2023
Inici de la campanya electoral 29/11/2023
Fi de la campanya electoral 04/12/2023
Inici de les votacions (10:00 h) 11/12/2023
Fi de les votacions (09:59 h) 14/12/2023
Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 14/12/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (10:00 h) 15/12/2023
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (21:59 hores) 18/12/2023
Publicació dels resultats definitius 19/12/2023

 

 Convocatòria i relació de vacants

Accés al document de convocatòria