Comparteix:

Serveis Informàtics

Remodelació del Rack3

STORAGE AREA NETWORK: SAN

Muntatge d’una cabina de discs i un switch SAN

 • Reducció del nombre de servidors
 • Espai de disc compartit pels servidors
 • Estructura moderna, més simple i fàcil de mantenir
 • Més capacitat d’emmagatzemament
 • Més flexibilitat en la gestió del disc

Augment de la capacitat de proveir escriptoris virtuals

Reestructuració física i recablejat dels racks

Augment de la capacitat per còpies de seguretat

Eliminació de servidors antics i serveis obsolets


Indicadors de servei

 • A través de GN6 s’han registrat i resolt 1617  incidències
 • Disminució del 3,3% respecte el 2020
 • Mitjana de 7,35 incidències al dia
 • Temps mitjà de resolució: 53 minuts

 

 

Manca de personal

Durant pràcticament tot el curs 20/21 el personal dels Serveis informàtics de l’EPSEM ha estat al 50% degut a les vacants no cobertes. Aquesta manca de personal ha afectat a la pràctica totalitat dels serveis que oferim a la comunitat de l’EPSEM.

Afectacions per la manca de TICs:

- Seguretat TIC

- Horari d’atenció a l’usuari

- Manteniment de servidors

- Manteniment de xarxes

- Documentació interna

- Augment del deute tecnològic

- Manteniment d’aules

- Suport TIC a actes i promoció

- Manteniment de programari

- Creació de nous projectes

- Participació en grups de treball

- Compres TIC

- Producció audiovisual

 

Altres actuacions

 • Inversions:
  • Elaboració del pressupost de funcionament ordinari dels SI a l’EPSEM
  • Mapa obsolescència hardware i pla de renovació
 • Sistemes d’informació:
  • Implantació del GLPI com a eina d’inventari i control de la xarxa
  • Sistema intern de documentació amb OneNote
  • Nou sistema de reserva d’espais
  • Sistema de cita prèvia Online per a G.A.
  • Sistema de Digital Signage per a la pantalla del vestíbul amb XIBO
 • Iniciats i en curs:
  • Renovació taula de so i microfonia sala d'actes
  • Tesla, arrencada i parada remota de les  estacions de treball: PAS al 100% i PDI al 20%
  • Servei de préstec de portàtils per l’estudiantat
  • Migració de FOG a OpenGNSys, provocada per els nous models del PC del Platic 2020
  • PLATIC: Renovació Info4 i Aula Virtual CoronaBroker (pendent de l’arribada dels equips)
 • Seguretat:
  • Estacions de treball a rang intern, instal·lació Microclaudia i última versió de McAfee: PAS al 100% i PDI al 40%
  • Implantació de còpies de seguretat immutables
 • Correu electrònic:
  • Tancament correu EPSEM i migració a correu UPC
  • Migració de les llistes de correu cap a la UPC
 • Instal·lacions:
  • Instal·lació de discs SSD a tots els PC's de les aules Info i No info
  • Cables HDMI directes al projector a totes les aules
  • Posada en marxa de les Infos Raspberry’s (aules 3.5 i 3.6)
  • Canvi 19 AP’s (15 EPSEM + 4 BCUM)
  • Canvi switch’s BCUM