La gestió de la Recerca

Centre de Transferència de Tecnologia CTT-EPSEM

Dades de l'any 2021

 

CONTRACTACIÓ

ACORD MARC* (2)
0,00€

CONVENIS/CONTRACTES (4)

112.504,00€

DONACIONS (3)

3.500,00€

SUBVENCIONS (3)

74.000,00€

PROJECTES NACIONALS (1)

181.500,00€

PROJECTES GENERALITAT(5)

347.898,85€

INNOTEC 2020 (2) 169.972,00€

TOTAL     889.374,85€


 

 

PROJECTES VIUS

ACORD MARC* (5) 0,00€
CONVENIS/CONTRACTES (9) 262.557,12€
DONACIONS (1)
2.000,00€
SUBVENCIONS (1) 120.000,00€
PROJECTES NACIONALS (7) 417.640,00€
PROJECTES GENERALITAT (11) 728.515,93€
PROJECTES EUROPEUS (2) 294.106,00€
TOTAL   1.824.819,00€

 

*Els Acord Marc no tenen import econòmic

 

 

 

FACTURACIÓ

SERVEIS CIENTÍFIC-TÈCNICS 81.113,00€

CONTRACTES/CONVENIS

215.537,00€
FORMACIÓ 14.730,00€

PROJECTES NACIONALS**

161.208,00€

PROJECTES EUROPEUS

102.324,00€

SUBVENCIONS

30.725,00€

TOTAL    605.637,00€

 

 

**MINECO (74.160,00€), FECYT (44.400,00€), GENERALITAT (42.648,00€)

 

 

VOLUM DE DESPESES TRAMITADES 2021

VOLUM DE DESPESES TRAMITADES 447.770,00€
DESPESES PERSONAL CONTRACTAT 151.497,00€
TOTAL    599.267,00€