Comparteix:

Presentació

 

La UPC Manresa és la Universitat que dona servei al teixit empresarial i industrial de Manresa, del Bages i de l’extensa àrea de la Catalunya Central. Som universitat pública, venim de lluny i tenim un paper fonamental, insubstituïble, perquè:

  • qualifiquem persones en diverses disciplines dins del camp de l’enginyeria
  • atenem les demandes de perfils professionals del teixit industrial del territori
  • fem recerca i aportem solucions aplicades a les necessitats de l’empresa
  • connectem amb el món, sent presents en els fluxos internacionals d’estudiants i recerca
  • ens impliquem en els reptes socials, ambientals, productius i territorials del nostre entorn


Som, per tant, una eina per al creixement personal i professional de les persones i les empreses. Volem seguir sent el recurs -el node- a través del qual podem connectar-nos al món globalitzat i a les xarxes del coneixement. No tots els territoris i els seus agents (empreses, professionals, administracions, entitats, ciutadans i ciutadanes) poden comptar amb aquest recurs. I és una responsabilitat compartida que puguem aprofitar al màxim totes les oportunitats que la UPC Manresa pot generar.

UPC Manresa està fent un esforç en renovació de la seva oferta formativa, en orientació professional, en comunicar millor, en captació de més estudiants i retenció de talent, en implicació en les demandes de les empreses, i, en definitiva, en continuar sent útils i amb vocació de servei.

És en benefici de tothom: del nostre talent local, del teixit industrial del Bages i la seva competitivitat, de la qualitat del nostre mercat de treball, del nostre posicionament al món i, en definitiva, del nostre futur.

Vols ser enginyer/a?

Manresa Funciona! 

Breu història de l’ EPSEM

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) inicia la seva activitat l’any 1942 com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines responent a la necessitat de formació de tècnics per a les empreses del sector miner.

L’any 1957 va passar anomenar-se Escuela Técnica de Peritos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas i Metalúrgicas. S’introduïren dues especialitats de peritatge: la de mineria i la de mineral·lúrgia.

L’any 1964 hi ha un nou canvi en la seva denominació: Escuela de Ingeniería Técnica Minera. Els seus titulats serien Enginyers Tècnics en Explotació de Mines o Enginyers Tècnics en Fàbriques Siderometal·lúrgiques i Mineral·lúrgiques (a partir del 1969, Enginyers Tècnics en Metal·lúrgia).

La “Ley General de Educación y de Reforma Educativa” de l’any 1970 va integrar les escoles de grau mitjà, com la nostra, dins la Universitat com a Escoles Universitàries, i s’afegia un nou requisit per a l’ingrés: tenir el COU. L’Escola es va integrar a la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1972.

El curs 1972-73 s’iniciaren els estudis d’enginyeria tècnica industrial si bé el reconeixement com a Escola Universitària Politècnica no va arribar fins a l’any 1976. El Decret donava reconeixement a les especialitats Mecànica (Construcció de Màquines) i Elèctrica (Màquines Elèctriques).

L’any 1977 s’iniciaren les especialitats d’Enginyeria Tècnica en Química (Processos i Instal·lacions Químics), s’amplia l’Elèctrica amb la secció d’Electrònica Industrial i en la branca minera es comença l’especialitat de Prospeccions i Sondeigs.

La reforma acadèmica (plans d’estudi del 94, revisats el 2002) va suposar per a l’Escola una nova ampliació dels estudis en la branca de Telecomunicacions (Sistemes Electrònics) al mateix temps que una pèrdua pel que fa a Electricitat i Prospeccions i Sondeigs.

En el curs 2003-2004 es varen iniciar els estudis de segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial en la modalitat semipresencial. La carrera es va implantar amb vinculació amb l’ETSEIAT pel que fa al pla d’estudis, coordinació d’assignatures, etc.

El curs 2005-2006 es comença a impartir el 2n cicle d’Enginyeria de Mines aconseguint una vella aspiració de l’Escola: En el DOGC del 3 gener de 2006 es publica el decret que oficialitza l’Escola com a Escola Politècnica Superior d’Enginyeria.

 

Com a fet singular en un centre universitari, l'Escola acull les instal·lacions del Museu de Geologia "Valentí Masachs" on s'exposen els minerals i el seu aprofitament a la vida quotidiana.

 

 

Evolució de la façana de l'escola.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Manresa, Edifici MN1. Av. de les Bases de Manresa, 61-73 08240 Manresa