Comparteix:

Sol·licitud de modificació de matrícula

El calendari acadèmic aprovat per la UPC marca un període posterior a la matrícula en el qual es poden sol·licitar modificacions a la matrícula.

A partir d'aquest període les modificacions a la matrícula porten associades una taxa econòmica (marcada per la UPC) de 27,27€.

Si es vol demanar una modificació a la matrícula cal fer una sol·licitud, per  ”e-Secretaria” , en l’opció “Instàncies”, "Sol·licitud". 

Si a la sol·licitud es vol adjuntar un document, una vegada feta la sol·licitud per ”e-Secretaria”  cal obrir un tiquet (atenció on-line) on s'adjunti aquest document.

La resolució de la sol·licitud es podrà consultar per  ”e-Secretaria”.

Si en el moment de resoldre es té algun dubte, es contactarà amb els estudiants a través d'un tiquet (atenció on-line) 

Atenció online Gestió Acadèmica 

 

Cal tenir present

La resolució es podrà consultar per e-Secretaria.

Si es necessita informació addicional, es sol·licitarà via  un tiquet (atenció on-line).

La no resposta del tiquet implica la denegació de la sol·licitud.

Les sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data final del termini de modificació de matrícula tenen una taxa econòmica associada de 27,27€.

Consulta el calendari de tràmits acadèmics per saber el període de modificacions de matrícula.

Calendari de tràmits acadèmics

 

Actualitzat:  26/06/2023